Det er Oslo kommunes koronarapporter som viser utviklingen.

Før gjenåpningshelgen for to måneder siden var det «husstand», «barnehage/skole» og «ukjent» som var de tre mest dominerende smittestedene i Oslo. Det er de fortsatt, men det har skjedd en endring.

I slutten av september var smitten i Oslo sterkt nedadgående i alle kategorier, spesielt innen barnehage og skole som hadde vært gjennom en kraftig smitteøkning i forbindelse med skolestart.

Ukjent smittested

Med kraftig smitteøkning i det siste og økende press på helsevesenet, har «ukjent» tatt over som det nest høyeste smittestedet – fortsatt bak husstand.

Tredje flest smittetilfeller er sporet tilbake til barnehager og skoler de siste ukene. Smitte på jobb i arbeidstid har også sett en vesentlig økning.

Rapport: Grunn til bekymring

Folkehelseinstituttet (FHI) gjorde en kartlegging om smittesteder i Oslo tidligere i år. Da ble det beskrevet som grunn til økt bekymring hvis det var en høy andel med ukjent smittested.

«En høy andel med ukjent smittested kan indikere forhold som gir grunn til økt bekymring, herunder høy forekomst av uoppdaget «skjult smitte», økt smittsomhet av virus, kapasitetsmessige utfordringer i smittesporingen (f.eks. i perioder med rask økning i antall nye tilfeller) eller utfordringer knyttet til kommunikasjon (f.eks. språk/kultur-barrierer) og metoder for innhenting av opplysninger.» heter det i rapporten.

Kartleggingen ble publisert i slutten av juni og vurderte perioden fra 8. til 21. mars – da den britiske Alfa-varianten av viruset dominerte. Det har ikke lykkes Avisa Oslo å få kommentarer fra Helseetaten på kort varsel før helga.

Bildeserie

Dette er Oslo natt til lørdag: – Fantastisk god stemning!