(Nettavisen) Eie Eiendomsmegling har i fjor vår og i år spurt sine kunder om koronapandemien har gjort noe med deres boligbehov og boligvaner. I hovedsak er kunder mellom 32 og 60 år spurt, og majoriteten av de spurte bor i Oslo og de største norske byene.

– I april i fjor ville vi avdekke om nedstengingen ga noen umiddelbare effekter i folks boligbehov. Vi har gjort den samme undersøkelsen i mars i år for å se om det er noen trender og utvikling i året som er gått, forteller adm. direktør Hedda Ulvness i Eie Eiendomsmegling til Nettavisen Økonomi.

De to undersøkelsene fra Eie Eiendomsmegling viser blant annet at 18 prosent av de spurte i mars vurderer å bytte bolig, mot bare 6 prosent for ett år siden.

– Hva konkluderer dere med om funnene som er gjort?

– Hovedfunnene er at koronapandemien ytterligere har forsterket folks interesse for hus og hjem. De er villige til å investere ytterligere i boligen sin. Vi ser også et økende mobilitetsbehov og flere som har lyst til å flytte på seg.

I fjor ville 8 prosent av dem som bor i Oslo flytte ut av bykjernen, mens i år er andelen økt til 21 prosent.

Ulvness sier at mange har ment at sentralisering er en irreversibel global megatrend. Den største verdiskapningen skjer i de sentraliserte områdene i byene, noe vi skal komme tilbake til. Skal man delta i denne velstandseffekten, må man bo i byen. Det har derfor vært en etablert sannhet at «alle» vil flytte til byene.

Pose og sekk

– Men det kan se ut som dette nå er en sannhet med modifikasjoner. Det fine er hvis man kan jobbe i Oslo sentrum og samtidig flytte seg litt ut av gryta, slik at man både får i pose og sekk, sier Ulvness.

Og andelen som ønsker mer plass hjemme, har i perioden økt fra 13 prosent til 35 prosent. Det er med andre ord ganske betydelige økninger det er snakk om.

– Når plassbehovet øker, må boligeierne se utenfor Oslos grenser, fordi det er så dyrt i sentrum. Dette er en mottrend til sentraliseringen vi så før pandemien slo inn, sier Ulvness.

Noen spor

– Tror du koronapandemien har gjort noe varig med folks boligvaner?

– Vi tror trendene vil avta noe når vi er tilbake igjen til mer normale forhold, men at pandemien har satt noen spor. Og megatrenden er nok fortsatt at å bo i byen er attraktivt, fordi her finner vi de mest attraktive jobbene, svarer hun.

– Men stemmer svarene i undersøkelsene med det dere faktisk opplever i markedet?

– Det er et godt spørsmål, jeg vil si både òg. Omsetningshastigheten for boliger i Oslo er redusert med nesten ti dager. Det er fortsatt stor etterspørsel boliger i Oslo, kombinert med boliger i randsonene til Oslo.

Flere mil

– Det vi ser skiller seg ut i forhold til tidligere, er flyttemønsteret. Når du er ung, flytter du gjerne inn i byen, og når du blir eldre, flytter du ut. Men nå handler det ikke bare om flytting til Bærum og Asker, men ytterligere ut til byer som Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Sandefjord.

Ulvness sier radiusen er blitt noe større, og det kan ha med at antall dager på jobb er redusert. Du slipper å pendle hver dag.

– Vi tror ikke dette bare er et blaff, men kan knyttes opp mot muligheten for hjemmekontor på permanent basis. Det viktige er kommunikasjonslinjene går greit, der det er viktig vurdere behovet for å ta kollektivt eller kjøre bil

Det er trukket frem at koronapandemien kan gi en avskrekkende effekt på å bo i de store byene og i sentrum, fordi smittefaren er størst her. Ulvness vil ikke være så bombastisk, men sier:

Verdsetter plass

– Den refleksjonen jeg gjør meg, er at pandemien fører til at vi investerer mer i boligene etter pandemien. Vi vil bo bedre. Pandemien har synliggjort konsekvenser av å bo tettbodd, og at det er en kvalitet å ha plass.

– Hjem står sentralt i nordmenns hjertet. Flere fryktet er krakk, i stedet trykket vi boliger til vårt bryst og investerte i egen bosituasjon. Lysten til å bo har forsterket seg, og vi ønsker oss både mer plass og kvalitet, sier hun.

Forskningssjef Erling Røed larsen ved Housing Lab har også engasjert seg i temaet om koronapandemien vil føre til endringer i boligvanene og flytteavstander. På spørsmålet om han tror folk vil flytte ut av storbyene for å få råd til bedre standard, svarer han:

Mer for pengene

– Det er et veldig spennende tema, «race for space», at mange ønsker større boliger og høyere kvalitet. De vil ha mer for pengene. Housing Lab er på ballen og undersøker om dette er riktig. Vi har begynt å studere ettervirkningene av koronapandemien.

– Det blir et forskningsprosjekt der vi ser på reisetiden til sentrum for eksempel målt med bil og tog og verdien av ett spart minutt før og etter covid-19, svarer forskningssjefen.

Et sentralt spørsmål er om koronapandemien fører til varige skift i folks boligvaner og flyttemønster. Økt bruk av hjemmekontor er en nøkkelfaktor for at man tåler en lengre reisevei inn til Oslo. Det er blitt lettere å reise «digitalt» enn det var før pandemien satte inn.

Reisebudsjett

– La oss si man har et «reisebudsjett» i uken på 200 minutter til jobben, det vil si 40 minutter hver dag fem dager i uken. Hvis man er på jobben kun tre dager i uken, øker dagsbudsjettet til 67 minutter. Pendleravstanden vil da øke.

– Det tror vi vil gjenspeile seg både på interesselisten og i antall bud i områdene som tidligere lå utenfor pendleravstand. Folk kan bo utenfor Drammen, i Tønsberg, i Moss, kanskje helt ned til Fredrikstad i øst, Porsgrunn-Skien i vest og Hamar-Lillehammer i nord, spår Røed Larsen.

Han konstaterer at et område som Porsgrunn-Skien det seneste året har den sterkeste økningen i boligprisene. Grenlandsbyene ligger ved endestasjonen til Vestfoldbanen.

Bedre produktivitet

Kunnskapsøkonomien har gjort at gevinstene i økonomien stiger sammenliknet med tidligere tider, ved at mange trekker sammen. Forskning fra spesielt USA viser at det er bra for produktivitet og verdiskapning at mange flytter til de største byene. Dette kalles agglomerasjonseffekten.

Men når mange vil til storbyer som Oslo, legger det et ekstra sterkt press på boligprisene. I motsatt retning trekker effektene av koronapandemien. Det viser også forskning fra USA:

– Ja, smittefrykten kan gi en motsatt effekt av agglomerasjonseffekten. Og folk har fått øynene opp for at hjemmekontor faktisk fungerer. Man hadde kanskje ant dette, men ingen visste at det ville fungere så godt, sier Røed