Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som har anmodet Oslo om å ta imot 2000 av de 35.000 flyktningene som foreløpig antas at vil komme til Norge som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Under onsdagens bystyremøte bedyret imidlertid byrådsleder Raymond Johansen at vi må belage oss på å ta imot flere flyktninger etter hvert som krigen fortsetter.

– Alle bydeler må bosette. Per i dag vet vi ikke nøyaktig når de første flyktningene skal bosettes, men det legges opp til at det skal kunne skje raskt, sa Johansen fra talerstolen.

Likevel har byrådet under et ekstraordinært møte i dag fordelt disse 2000 på bydelene. Denne fordelingen ser slik ut:

BydelAntall flyktningerHvorav enslige mindreårigeAntall innbyggere
Grünerløkka175062 423
Frogner200059 269
Gamle Oslo165558 671
Nordstrand195052 459
Nordre Aker1521552 327
Østensjø145250 806
Vestre Aker145050 157
Alna1252049 801
Sagene130645 089
Søndre Nordstrand95539 066
St. Hanshaugen120338 945
Ullern100034 569
Bjerke70533 422
Stovner100033 316
Grorud70627 707

I tillegg skal Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (Bymif) ta imot 13 enslige mindreårige flyktninger som fordeles på bydelene senere.

Byrådsleder Raymond Johansen adresserte dette under onsdagens bystyremøte.

– For å få til dette, er vi avhengige av alle gode krefter. mange vil bidra, og til nå har 1000 Oslo-innbyggere registrert mulige boliger tilgjengelig for flyktninger.