En ny undervariant av koronaviruset vokser nå uke for uke og tidligere denne uken kunne assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, fortelle at det kan komme en ny koronabølge:

– Det er flere vesteuropeiske land som har hatt en kraftigere bølge enn oss i september og oktober. De siste ukene har imidlertid antallet innleggelser også økt jevnt i Norge, men ikke dramatisk mye.

Folkehelseinstituttet (FHI) skrev i en ny risikovurdering tirsdag at det er sannsynlig at Norge får en ny koronabølge, og at den ser ut til å begynne nå. I tillegg er det ventet en heftig influensasesong.

Godt forberedt

Medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus (OUS), forteller til Avisa Oslo at det er normalt å ha sesongtopper med influensavirus, forkjølelsesvirus, RS-virus og nå også korona.

– Selv om belastningen kan bli noe høyere i år vil vi kunne håndtere dette som liknende sesongvariasjoner.

Hun forteller at OUS nå følger med på utviklingen i smittetall i andre europeiske land.

– Så langt har det vært en liten økning i antall innlagte med korona og andre luftveisvirus og det er oftest pasienter med flere andre underliggende sykdommer som trenger innleggelse. Pasientene har ikke hatt behov for intensivbehandling. Det kan derfor synes som om viruset nå gir mindre alvorlig sykdom. Likevel er presset på medisinske senger stort denne høsten, understreker hun.

– Hvordan forbereder OUS seg på korona- og influensabølgene som kan komme denne høsten og vinteren?

– Forberedelsene handler om informasjon om utviklingen, repetisjon av smittevernregler og bruk av munnbind og andre rutiner når smitteutbrudd oppstår. Organisasjonen er mer trent på dette nå etter mange bølger i pandemien.

– Litt snufs er ok

Hun legger til at hun ser for seg at mange av sykehusets ansatte vil ha barn som må gjennom nok en høst med virusinfeksjoner, og at det kan gi mer fravær som følge av syke barn.

– Vi tror likevel det er viktig å komme tilbake til normalen der litt snufs er ok og at smitte ikke ser ut til å gi alvorlig sykdom nå, mange er også smittet uten å ha symptomer, sier Myhren.

Regjeringen følger med

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NTB at også regjeringen har planene klare dersom en ny koronabølge overbelaster norske sykehus.

– Vi har planer om å kunne trappe opp tiltak hvis det blir behov, sier Kjerkol til NTB.

Eventuelle tiltak på sykehusene kan dreie seg om omdisponering av personell og avlastning sykehusene imellom.

Per nå er kapasiteten på norske sykehus normal, men dersom mange blir syke med ulike virus samtidig, kan belastningen bli stor. FHI advarer også at belastningen kan bli langvarig dersom epidemiene kommer rett etter hverandre.

Samtidig med at det er varslet en ny koronabølge, venter FHI altså epidemier av influensa, RSV-infeksjon og kanskje også kikhoste.

– Det vi følger spesielt med på nå, er om vi får flere epidemier samtidig, altså en tøff sesong med for eksempel vinterinfluensa og økt koronasmitte, avslutter Kjerkol.