Ifølge kommunen vil det kunne komme 2,5 millioner doser til Norge i første halvdel av 2021. Brorparten av vaksinene vil komme i løpet av årets tre første måneder. Det er sykehjemsbeboere og eldre som står først i køen når vaksinasjonen starter.

2,5 millioner doser er nok til å vaksinere 1,25 millioner nordmenn, noe som tilsvarer 70 prosent av alle i risikogruppen og helsepersonell som jobber med pasientkontakt.

Det er trolig Pfizer/BioNTech-vaksinen som er den som vil komme til Norge, under forutsetning av at den blir godkjent. Det skjer trolig neste uke. Kort tid senere vil vaksinene være på vei til Norge.

Starter med sykehjemmene

Oslo kan ifølge kommunen forvente å få et antall vaksiner basert på anslag av antall personer i risikogruppene, men det er fortsatt noe usikkerhet rundt leveringstidspunkt og mengde.

Friske barn og unge kan ifølge helsebyråd Robert Steen tidligst bli vaksinert til sommeren.

— Vi vil starte med å vaksinere beboere på sykehjem og fortsetter deretter trinnvis helt til de yngste får vaksinen tidligst til sommeren. Kommunen vil kontakte hver enkelt innbygger når det er deres tur for vaksinering, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

VG skrev torsdag at alle land i Europa får det samme antallet doser i første pakke, dersom EU godkjenner vaksinen. Hvert land får 9750 doser. Det er nok til å vaksinere omtrent 5.000 personer. Statsminister Erna Solberg har bekreftet at vaksineringen vil starte i Oslo.

Helsebyråd Robert Steen sier at Sykehjemsetaten i Oslo er klar til å sette den første vaksinen 27. desember. Hvem som får den, er foreløpig ikke avgjort.

– Vi vil sette første vaksine så fort vi har fått den, sier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

Vil vaksinere trinnvis

Oslo kommune opplyser at de baserer vaksinasjonen på nasjonale retningslinjer og anbefalinger for vaksinasjon, og at de vil dele vaksinasjonen inn i fire trinn:

  • Trinn 1: I første trinn skal Oslos 4.100 beboerne ved sykehjem vaksineres. Vaksineringen for denne gruppen ser ut til å komme i gang før nyttår avhengig av når vaksinen er godkjent og på plass i landet.
  • Trinn 2: I andre trinn vil de eldre over 65 år bli vaksinert, en gruppe som utgjør rundt 80.000 innbyggere i Oslo. Kommunen vil begynne med de eldste og gå nedover, fordelt på femårspuljer.
  • Trinn 3: I tredje trinn vil innbyggere i alderen 18-64 med risiko for alvorlig sykdom og død få tilbud om vaksine. I denne fasen vil fastlegene kunne bidra i vaksinasjonsarbeidet i større grad.
  • Trinn 4: Resten av innbyggerne over 18 år vil stå igjen til vaksinering i siste fase. Dette vil trolig være aktuelt tidligst nærmere sommeren 2021.

Slik gis vaksinen

Vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. Oslo kommune forbereder seg på at det er Pfizer/BioNTech-vaksinen som kommer til Oslo først.

I første omgang skal vaksinene gis til beboere ved sykehjem. Da er det Sykehjemsetaten som står for gjennomføringen

Oslo kommune vil opprette et vaksinasjonssted i hver bydel for å sikre tilstrekkelig nærhet til befolkningen. Hvert vaksinasjonssted skal kunne bygge opp kapasitet til inntil 4.200 vaksinasjoner per uke, avhengig av bydelens størrelse og alderssammensetning.

For å sikre tilstrekkelig kapasitet dersom større mengder vaksiner blir tilgjengelig for kommunen samtidig, vil kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å opprette inntil fire større vaksinasjonssentre. Kapasitet skaleres da ut fra mengder vaksine som er tilgjengelig for Oslo kommune.

Innbyggere blir kontaktet

I trinn tre, når innbyggere mellom 18 og 64 år med risiko for alvorlig sykdom og død skal vaksineres, vil fastlegene få en mer sentral rolle i vaksinasjons arbeidet.

Oslo kommune opplyser at innbyggere som skal vaksineres blir kontaktet når det er deres tur.

Vaksinen blir gratis og kommunene får ansvar for å informere om, planlegge, tilby og gjennomføre vaksinasjonen.

— Koronapandemien har forandret verden og utfordret alt vi trodde vi kunne ta for gitt. Selv om vi fortsatt må leve lenge med strenge restriksjoner, markerer vaksinen starten på slutten for pandemien. Vi skal gjøre alt vi kan for å vaksinere flest mulig raskest mulig, samtidig som vi fortsetter å styre byen trygt gjennom pandemien, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Saken oppdateres!