«Et budsjett for arbeid, sosial utjevning og klima», skriver byrådet om det ferske forslaget til Oslo-budsjett for 2022. Totalt skal 85 milliarder kroner fordeles til drift og investeringer i Oslo.

– I budsjettforslaget prioriterer vi arbeid til alle, kampen mot klimaendringene og for sosial utjevning. Vi holder valgløftene våre, og leverer på de sakene folk i Oslo er aller mest opptatt av, sier byrådsleder Raymond Johansen i pressemeldingen som følger med Oslo-budsjettet for 2022.

Budsjettet presenteres av finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) onsdag.

I pressemeldingen om budsjettet trekker byrådet frem satsingene på arbeid, kamp mot klimaendringer og utjevning av sosiale forskjeller.

Skal bruke 673 millioner på sykkel

Byrådet foreslår også sette av 940 millioner (603 millioner på drift og 337 millioner på investering) i økonomiplanperioden til tiltak for å kutte klimagassutslippene.

Ifølge pressemeldingen foreslår byrådet å øke investeringsrammen for sykkelsatsingen med 253 millioner kroner i 2022. Totalt planlegges det for å bruke 673 millioner kroner på sykkelsatsing i 2022, som blant annet skal gå med til å bygge 25 kilometer med ny og oppgradert sykkelinfrastruktur.

I dag er det omtrent 70 prosent flere sykkelreiser i Oslo, og tre ganger så mange sier at de opplever det som trygt å sykle i Oslo. Men vi er på ingen måte i mål. Oslo er fortsatt langt unna å være en ekte sykkelby. Målet vårt er at alle som bor i byen skal kunne sykle trygt, enten man er åtte eller åtti år, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav til Avisa Oslo.

Et av de største grepene for å kutte klimagassutslipp, er å øke antall elbusser i Oslo fra dagens 67 til 520 stykker allerede i 2023. Dette er et ledd i planen om å elektrifisere hele Oslos busspark, noe byrådet lekket til Aftenposten for snaut to uker siden. Opprinnelig var planen å elektrifisere bussparken innen 2028, men dette er altså fremskyndet.

Vil satse videre på tredje boligsektor

De siste årene har Oslos boligpriser løpt løpsk, og politikere har stått i kø for å legge frem sine syn på hvordan man kan bøte på den voldsomme boligprisøkningen i hovedstaden.

Et av tiltakene venstresiden har foreslått, er en såkalt tredje boligsektor, med offentlig regulert bygging og salg av boliger. Til dette arbeidet foreslår byrådet å sette av 10,7 millioner neste år, som skal gå til oppfølging av arbeidet med å utarbeide en tredje boligsektor.

I tillegg setter byrådet av 50 millioner kroner for å «opprette et selskap sammen med andre aktører for å legge til rette for alternative boligmodeller som skal gjøre det lettere for flere å komme inn på boligmarkedet.»

Tiltak for arbeid

Finansbyråd Einar Wilhelmsen understreker at budsjettet skal ta Oslo ut av en «svært urolig tid». Under koronapandemien har arbeidsledigheten i Oslo steget drastisk, og i pressemeldingen trekker byrådet frem en rekke tiltak for å bedre dette.

Blant annet foreslår byrådet at NAV-kontorene skal drive oppsøkende arbeid overfor ungdom som står utenfor arbeidslivet. Det foreslås også en styrking av arbeidsrettede tiltak i bydelene. Totalt vil byrådet sette av 54,5 millioner kroner i økonomiplanperioden, som går fra 2021 til 2024.

Det foreslås også å styrke voksenopplæring med 30 millioner kroner i perioden, for å kvalifisere flere til arbeidslivet. Byrådet vil bruke 27 millioner på å øke antall læreplasser, og drøyt 20 millioner i 2022 til å legge til rette for flere grønne arbeidsplasser.

Utvider AKS-satsing

Gjennom budsjettlekkasjer har det allerede blitt kjent at byrådet utvider ordningen med gratis Aktivitetsskole (AKS) til å gjelde for alle elever på 2. trinn fra 2022, og 3. trinn fra 2023. Byrådet vil også finansiere gratis skolemat på videregående skole fra skoleåret 2022-2023, og for ungdomsskolen fra 2023-2024.

Dette skal finansieres over folkehelsebudsjettet, og et er blitt satt av 286 millioner kroner til dette i økonomiplanperioden som går fra 2021 til 2024.