Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir gjenåpningen av landet

Statsminister Erna Solberg redegjør om trinnvis og kontrollert gjenåpningsplan for Norge. – Gjenåpningen må bygge på data og ikke dato, sier statsministeren.

Formålet med en gjenåpningsplan er å skape forutsigbarhet. Samtidig er det mye vi ennå ikke vet, sier Solberg.

Statsministeren melder onsdag formiddag om at det fortsatt er mye usikkerhet og kan derfor ikke fastslå en dato for gjenåpningen.

Solberg redegjorde for hvilke forutsetninger som må være til stede for en gradvis gjenåpning av samfunnet.

Åpner trinnvis

Gjenåpningsplanen vil bestå av fire trinn og det skal gå tre uker før vi går inn i neste trinn.

– Det første, forberedende, trinnet er å komme tilbake til det tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. Da ble nye nasjonale tiltak innført for å håndtere den stigende smitten i ukene før påske.

Solberg sier at resultatet av hvert trinn må være tydelig før neste trinn innføres.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen.

Det er disse tre sjekkpunktene som må vurderes:

 • Smittesituasjonen og sykdomsbyrde
 • Kapasitet på helsetjenesten
 • Vaksinasjon

Regjeringen vil også redegjøre for en forenklet digital vaksinepass som kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere. Dette gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus.

De forskjellige trinnene

Statsministeren fastslo ikke noen dato for når hvert enkelt av trinnene vil kunne åpnes, men signaliserte at trinn to forhåpentligvis kan begynne innen slutten av mai, mens trinn tre kan være fullført innen slutten av juni, skriver NTB.

I trinn 1 vil blant annet disse tiltakene bli vurdert for lettelse:

 • Inntil 5 gjester i private hjem.
 • Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Den første uken i mai tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill i fotball.

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. De vil fortsatt anbefale at utendørs aktiviteter og arrangementer foregår utendørs. Det inkluderer blant annet:

 • Åpning for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.
 • Skjenketiden utvides til klokken 24, og kravet om matservering fjernes.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS- området og tredjeland.

Slik det ser ut nå, kan dette trinnet ifølge statsministeren tidligst komme i andre halvdel av mai.

I trinn 3 vil regjeringen vurdere lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles. Det inkluderer blant annet:

 • At det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.
 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
 • Flest mulig bør jobbe på hjemmekontor.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.

I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt. Men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor, ifølge Solberg.

Det betyr at det fortsatt kan være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter.

Det kan også være aktuelt med innreiserestriksjoner og krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder.

17. mai- feiringen

Det er for tidlig å si noe om hvordan nasjonaldagen kommer til å bli feiret, sier statsministeren.

Hun meddeler at det regjeringen vil komme tilbake til problemstillingen i siste halvdel av april med nærmere informasjon.

– Når det gjelder rammer for festivaler, konserter og andre arrangementer gjennom sommeren, vil regjeringen komme tilbake til dette tidlig i mai, sier Solberg.

Gjenåpningen av Oslo

En plan for gjenåpningen av Oslo er ennå ikke klar, ifølge kommunen.

Det vil verken bli lagt fram en gjenåpningsplan for Oslo i løpet av denne uken eller den neste, skriver kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune i en e-post til NTB.

På grunn av høye smittetall og for lav vaksinasjonsgrad per nå, er det foreløpig ikke en gjenåpningsplan som står på agendaen.

Det er registrert 314 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er 84 flere tilfeller enn snittet den siste uken.

– Vi er nødt til å se an påskeferien og konsekvensene av den. Etter hver ferie har vi sett at ferien har ført til ekstra smitte. Da blir det veldig gærent å si at det vi egentlig driver med nå, er gjenåpning, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Avisa Oslo oppdaterer saken

Les også

Gjenåpningsplan for Oslo kommer ikke med det første

Kommentarer til denne saken