Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir det nye bydelshuset

Bydel Alna får nytt bydelshus i 2022. Et kontaktpunkt mellom bydelen, innbyggerne og frivilligheten.

Vi blir kjent med prospektene av bygget på bydelens facebooksider.

Konstruksjonen av bydelshuset startet høsten 2020 og ventes klar til innflytting i 2022. Gjennom en virtuell omvisning av førsteetasjen i bygget får vi en smakebit av hvordan det vil se ut når det er ferdigstilt.

Grønne områder og 7 etasjer

Bydelshuset bygges på parkeringsplassen foran Furuset bibliotek og aktivitetshus. Bygget vil bestå av sju etasjer. I første etasje vil det være et grøntareal som knytter bygget til Furuset bibliotek- og aktivitetshus, Fubiak.

Bydelsdirektør Marius Trana forteller i en e-post at bydelshuset skal være en arena som innbyggerne i bydel Alna kan benytte seg av:

– En viktig funksjon for innbyggertorget er å sørge for tilgjengelige lokaler slik at lag, foreninger, organisasjoner og lokalpolitikere kan skape gode møteplasser og aktiviteter. Her vil det også være en kafé som er åpen for alle, skriver Trana.

Innbyggerne vil møte følgende av bydelens tjenester i bydelshuset:

– Barnevernstjenesten, Fagsenter for barn og unge, hjemmetjenesten, boligkontoret, helsestasjonen, barnehageadministrasjonen, enhet psykisk helse- og miljøarbeidertjenester og bydelsadministrasjonen, fortsetter Trana.

– I 2. etasje vil det være både personalrestaurant og møterom, og i de øvrige etasjene vil tjenestene ha sine arbeidsplasser, supplerer han.

Furuset regnes som et viktig knutepunkt for kollektivtransport og er et senter for alle som bor i bydel Alna.

Bydel alna er leietaker og etatsbygg Furuset er byggherre.

Praktiske, virtuelle løsninger

Bydelshuset vil tilby praktiske, virtuelle (VR) løsninger. I en tid preget av pandemi, er VR-løsningen med på å gjøre det lettere å møte innbyggere.

– Med VR-løsningen skal ansatte kunne trene på realistiske scenarioer som gjør at vi kan skape gode tjenester for innbyggerne. Særlig nå har løsningen vist seg å være relevant, når vi på grunn av koronapandemien ikke kan samles på samme måte som før, forklarer Trana.

Prosjektleder Mona Bottolfs sier på kommunesidene at løsningen blant annet skal brukes til opplæring:

– Gjennom VR-teknologi skal medarbeidere få opplæring og trene på utøvelsen av rollene på innbyggertorget. Løsningen vil også bli brukt i rekruttering av ansatte, innbyggerinvolvering, beredskapsrutiner med mer.

– Helt konkret handler det om at vi på best mulig måte skal legge til rette for de gode møtene mellom bydelens medarbeidere og innbyggere, sier Trana.

Kommentarer til denne saken