Utallige planer er laget for at Oslos eldste bydel skal få flere boliger, men resultatene er magre.

Fortsatt bor det bare rundt 1000 beboere i Kvadraturen. De ønsker seg flere naboer.

Byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) innrømmet overfor Avisa Oslo at det har vært vanskelig å få på plass flere boliger. Og ikke uventet pekte han på det borgerlige byrådet som styrte fram til 2015.

Det vil ikke Oslo Høyre ha på seg.

– Prestisjeprosjekter

Gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre mener byrådspartiene må gå i seg selv.

– Det som trengs er ikke nødvendigvis færre parkeringsplasser, men flere innbyggere, sier gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre.

Hun viser til at Oslo Høyre for fire år siden tok initiativ til en områderegulering, som skulle legge til rette for 10 000 nye beboere i Kvadraturen. Forslaget ble stemt ned. Det ble også forslaget om å la private kjøpe Myntgata 2. Oslo kommune kjøpte eiendommen i 2017. Her ville Høyre blant annet ha boliger.

Rygg mener byrådspartienes politikk har handlet om å fjerne gateparkering og ladeplasser, og symbolsaker.

– Vi har sett mange eksempler på at byrådet bare kjører gjennom sine prestisjeprosjekter, uavhengig av hvor dårlige de er. Utekontor som har blitt geiteskjul, malte prikker på asfalten har for lengst falmet, og danseinstallasjoner ingen brukte er fjernet, sier hun.

Rygg mener byrådet har startet i feil ende med bylivsprosjektet sitt.

– Når vi ser hvordan byer som Brüssel, København og München har lyktes med sine bilfrie områder, så er det fordi de har gått systematisk frem, og fordi det bor masse folk i de bilfrie områdene. I Oslo sentrum bor det nesten ingen, og det er synd dagens byråd ikke gjør noe med det.

– Dere satt selv med makta i mange år, uten at det skjedde så mye?

– Vårt store byutviklingsprosjekt var å åpne byen mot fjorden. Så kan man selvsagt mene at vi også skulle lagt til rette for flere boliger i Kvadraturen, men det er ikke slik at ingenting skjedde, sier Rygg, og nevner omregulering av det gamle Posthuskvartalet til boliger, flytting av Høyskolen Kristiania til Kirkegata og opprusting av trikkeskinner i Tollbugata og Prinsens gate.

– Jeg klarer ikke å se hva som er dette byrådets store byutviklingsprosjekt, sier Rygg.

– Useriøst av Høyre

Byrådssekretæren mener det er vanskelig å ta kritikken fra Høyre seriøst.

For det første har Høyre stemt ned flere boligprosjekter i bystyret i denne perioden, og vist at de i praksis ikke er særlig innstilte på å legge til rette for boligbygging i Oslo. For det andre så har Bilfritt Byliv-prosjektet bidratt til en oppblomstring og vitalisering av kvadraturen, som er åpenbar for alle som ferdes der. Det er både triveligere, flere kafeer og spisesteder, flere boliger, samt tilbud til barn og mindre trafikk. Kvadraturen er godt i gang og kommunen jobber bra med grunneierne på basis av vitaliseringsprogrammet som ble offentliggjort i fjor, sier Rasmus Reinvang (MDG).

Han trekker fram at det er flere nye boligprosjekter på gang, og en ny skole i Myntgata som vil bidra til at dette blir en enda mer levende bydel.

Jeg synes for øvrig det er ganske utrolig at Høyre kan mene at mer parkering og trafikk i Kvadraturen skal være en løsning. Kvadraturen er vår gamleby og ble faktisk bygd for et bilfritt byliv.

Han viser til at en Kvadratur med masse biltrafikk og parkering har vært prøvd i mange tiår. Det var en periode hvor Kvadraturen var et sted det ikke var særlig trivelig å ferdes i. Og hvor det foregikk en hel del lyssky virksomhet, som vi knapt ser der i dag.

– Det er virkelig bakstreversk at Høyre vil presse mer trafikk og biler inn i Kvadraturen igjen. Men la meg avslutte med å si at jeg deler Høyres utålmodighet om å legge til rette for flere boliger i Kvadraturen. Det er også positivt om byrådet kan begynne å regne med at Høyre vil stemme for nye boligprosjekter i bystyret, sier Reinvang.