Venstre-politikeren og tobarnsmoren snakker om møtestrukturen i bystyret – der de aller fleste møtene foregår på kveldstid. Kun én stor endring er gjort siden 1980-tallet, forteller ordfører Marianne Borgen (SV). Nå ønsker mange av byens politikere en full gjennomgang av bystyrets møtestruktur.

Det kan være utfordrende for de av byens politikere som eksempelvis er foreldre, jobber skift eller har andre omsorgsoppgaver ved siden av vervene i politikken.

Venstre foreslår en full gjennomgang av møtestrukturen i bystyret og dets utvalg. Gjennomgangen skal ha som mål å tilpasse møtene, slik at å være folkevalgt blir mer attraktivt og tilgjengelig for flere – uavhengig av livsfase.

Forslaget kommer etter at Une Aina Bastholm trakk seg som MDGs partileder av familiære hensyn. En studie omtalt av Aftenposten viser også at å få barn er en karrierebrems for særlig kvinnelige politikere.

– Et demokratisk problem, sier Vea.

Hun presiserer at det å være politiker ikke er noen 8-16-jobb, men mener likevel det er «på høy tid» med en gjennomgang av Oslo-politikkens møtestruktur. Heltidspolitikeren påpeker at møtene ikke minst er en stor belastning for byens fritidspolitikere – altså de det er flest av.

– Taper mange viktige stemmer

Veas partikollega og gruppeleder Hallstein Bjercke er helt enig.

– Når du engasjerer deg i politikken, binder du opp kvelder og ettermiddager – både gjennom formelle møter, partiarrangementer og når du møter folk som vil snakke med deg som politiker. Det totale antallet kvelder og ettermiddager som går med, kan bli så stort at det er helt uhåndterbart kombinert med familieliv, sier han til Avisa Oslo.

– Det kan være ganske beintøft, understreker han.

Bjercke har selv to barn, og prioriterer knallhardt, slik at han er den som henter annenhver dag.

Samtidig er han som gruppeleder og mangeårig Oslo-politiker godt kjent med historier om folk som slutter å engasjere seg – rett og slett fordi totalbelastningen blir for hard.

– Da taper vi mange viktige stemmer i byen vår, vektlegger Bjercke.

Noen hundre timer med barnevakt

– Det har blitt noen hundre timer med barnevakt. Fire av de timene har jeg gjort noe annet enn politikk.

Det sier Rødt-gruppeleder Eivor Evenrud om hennes to perioder som bystyrepolitiker.

Alenemoren har flere ganger måttet ha med barn på bystyremøter, hentet i taxi for egen regning og holdt foredrag med bæremeis. Evenrud har også forsøkt å ta opp Oslo-politikkens møtetider gang på gang.

– Bystyrets møtetider ble satt opp i en tid der de folkevalgte stort sett var menn, som tok seg en øl og røyket, snakket om viktige saker og tok beslutninger. Det er merkelig at det ikke har kommet flere endringer, sier Evenrud.

Evenrud leder kultur- og utdanningsutvalget – det eneste av bystyrets underutvalg som har flyttet møtene sine til et tidligere tidspunkt på dagen. Rødt-politikeren understreker at politikerne har en lovfestet rett til permisjon når de drar på møtene.

– Det er derfor man har honorar. Det kompenserer for at man ikke er på jobb, presiserer Evenrud.

Evenrud har valgt å ikke ta gjenvalg. Det er flere grunner til det, men sier at møtestrukturen ikke har telt positivt i beslutningsprosessen som ledet fram til beslutningen.

– Ikke godt nok tilpasset

Også Oslo MDG-leder Sigrid Z. Heiberg er positiv til en gjennomgang av møtestrukturen.

– Vi må se på hvordan vi kan tilrettelegge for flere. Tidene forandrer seg, og det er ikke sikkert det som fungerte før, fungerer like bra nå, sier Heiberg, som ble forelder i fjor.

Siden den gang har Heiberg sønnen med kjælenavnet «Lille-Bill» fått oppleve både bystyremøter og valgvake.

MDG-eren erfarer at mange møter ligger midt i leggetid eller når barn skal hentes i barnehagen. Samtidig er Heiberg opptatt av at en gjennomgang også må ta hensyn til andre grupper, som eksempelvis sykepleiere i turnus.

– Alle slags folk skal kunne ta på seg politiske verv. Slik det er nå, er ikke møtene godt nok tilpasset det målet, sier Sigrid Z. Heiberg, som ser fram til å diskutere hvordan strukturen kan forbedres.

Reagerer kraftig på tendensen

SVs gruppeleder og pappa Ola Wolff Elvevold planlegger et konkret forslag om flere dagmøter i Oslo-politikken.

Han beskriver den Aftenposten-omtalte studien, som konkluderer med å få barn særlig er et hinder for kvinner, som skjellsettende.

– I det kvinner får barn, er det mye mindre sannsynlig at de blir valgt til ledende verv. De får kortere fartstid i bystyret, mindre makt og dårligere mulighet til gjennomslag, sier en oppgitt Elvevold.


Elvevold mener politikken har et likestillingsproblem, og at bystyrets må gjøre det de kan for å motvirke tendensen omtalt i studien.

– Det er ikke lett å påta seg politiske verv. Men det skal være jevnbyrdig, uavhengig av livsfase, sier Elvevold.

Han appellerer til bystyrets flertall om å vise hensyn til representantene som sliter med å få endene til å møtes.

– Det kan ikke bare være summen av de 59 representantenes velbehag som avgjør denne saken. Vi bør kollektivt være bekymret når en gruppe, og særlig damer i en viss livsfase, blir skadelidende, sier Ola Wolff Elvevold.

Mener debatten er overmoden

Elvevolds partikollega og ordfører Marianne Borgen bekrefter at forslaget fra Venstre skal tas opp under forretningsutvalgets møte mandag.

SV-eren hadde sin første periode i bystyret fra 1979 til 198. Selv om det ifølge Faktisk.no har vært ordninger for refundering av barnevakt siden 1996, beskriver Borgen svært få større forandringer i selve møtestrukturen siden hun kom inn i politikken. Dette til tross for at debatten om møtene har kommet opp ved jevne mellomrom.

– Den eneste virkelig store endringen er at bystyret den gang begynte klokka 17 og endte rundt midnatt, mens de nå varer fra 15 til 22, sier Borgen til Avisa Oslo.

Oslos ordfører, som ble møtt med store avisoppslag da hun ammet under et politisk møte i 1981, påpeker at samfunnet har endret seg mye de siste tiårene. Borgen er svært positiv til at flere politikere ønsker å ta opp problematikken rundt møtestrukturen.

Hun mener debatten er overmoden – og at erfaringene fra kultur- og utdanningsutvalgets dagmøter kan være verdifulle.

– Selv skulle jeg gjerne sett at flere møter ble flyttet til dagtid. En innvending som tidligere har kommet opp, er at de politiske møtene skal være tilgjengelige for publikum, men når de strømmes på nett, er det blitt lettere for publikum å følge med, sier Marianne Borgen.

Samtidig påpeker hun at det er flertallet i bystyret som avgjør når de politiske møtene er.