– På lengre sikt har smittefrykt, økt bruk av hjemmekontor, endret arbeidsmarked og mulig lavkonjunktur, et potensial til å endre reisebehov, reisemønster og preferanse for ulike mobilitetsformer. Uten en slik statlig støtte kan vi bli nødt til å ta ned tilbudet mye før nye reisevaner er etablert. Tidligere kollektivkunder kan da komme til å velge privatbil framfor kollektivtrafikk, fordi tilbudet blir for dårlig. Vi står i fare for å reversere resultatene vi har oppnådd etter ti års felles innsats», heter det i brevet.

Det seneste prognosene fra Oslo og Viken viser at kollektivselskapene har et behov for nærmere 3 milliarder kroner i støtte for resten av året.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å videreføre kompensasjonsordningen for kollektivselskapet fram til 1. november. Nasjonalt settes det av 1,5 milliarder kroner som en følge av tapte billettinntekter. Tidligere er det satt av 1,25 milliarder til samme formål. I tillegg gis det et såkalt skjønnstilskudd på snaut 1 milliard kroner til fylkeskommunene.

«Det er begrenset hvor mye man sparer på å halvere frekvensen på T-banen. Dette gjør at Ruter kan bli tvunget til å skjære dramatisk mye ned på busstilbudet, slik at ulempene i praksis blir overført til operatørene og de passasjerene som er avhengig av busstilbudet», heter det konkret i brevet.

Etter at Avisa Oslo ba om en kommentar lørdag, svarte samferdselsdepartementet på spørsmål angående brevet fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune søndag formiddag. Saken er oppdatert med svaret deres, som ligger lenger ned i teksten.

– Frustrerende

Vikens fylkesråd for distrikt og vei Olav Skinnes (Sp) forklarer at Viken og Oslo ikke har fått noe svar på brevet de sendte 19. mai.

– Det er litt frustrerende, sier Skinnes til Avisa Oslo.

Samtidig forklarer han om en vanskelig situasjon: Kommuneloven gir Viken og Oslo handlingsplikt for å sikre at kollektivselskapene de eier ikke går konkurs.

– Det tar tre måneder fra vi tar en avgjørelse. Med det opplegget staten legger opp til, har vi finansiering fram til rundt 1. september, sier Skinnes.

Ettersom de ikke vet om de får statlig støtte, må Oslo og Viken dermed snart velge om de skal gå inn med store ekstrabevilgninger eller nedskalere kollektivtilbudet kraftig.

– Det kan få den konsekvensen at vi må kjøre langt færre busser, at det blir lengre mellom avgangene og at vi må se nærmere på de tilbudene, som har færrest passasjerer, advarer Skinnes om det siste alternativet.

Vil ikke knuse sparegrisen

Å tære på de oppsparte ressursene til kollektivselskapene er ikke noe alternativ, slik Skinnes ser det.

– Det går ikke. Vi må ha en sunn økonomi over tid, understreker Skinnes.

Derfor håper han at regjeringen kommer fram til at de ønsker å hjelpe Oslo og Viken i en overgangsperiode – også etter at pandemien er over.

– Vi vet ikke hvor mange som kommer til å ta buss etter at pandemien er over. Halvparten av inntektene til kollektivselskapene kommer fra billettinntekter og de regner med et stort frafall også etter pandemien.

– Vi trenger tid til å få rett kalibrering på tilbudet og ønsker å få støtte til det, understreker fylkesråd Olav Skinnes.

Byrådet viser på sin side til at 300 millioner kroner er avsatt i byrådets forslag til revidert budsjett. Disse pengene skal sikre at Ruter kan opprettholde kollektivtilbudet i Oslo i 2021.

Frykter kutt

Byrådet viser også til brevet byrådsleder Raymond Johansen sendte den 31. mai til Stortinget på vegne av landets fylkesordførere, NHO Transport, Fagforbundet og en rekke andre organisasjoner.

De aktuelle partene har gått sammen om å legge fram følgende utfordringer:

  • Avsetning i forslag til revidert nasjonalbudsjett er ifølge landsdekkende prognose ikke nok til å kompensere fylkeskommunenes/administrasjonsselskapenes inntektstap og merkostnader frem til 1. november 2021.
  • Forslag til revidert nasjonalbudsjett gir ikke fylkeskommunene/administrasjonsselskapene økonomisk handlingsrom til å tilpasse kollektivtilbudet en ny normalsituasjon.
  • Regjeringen må snarlig avklare hvordan overgangen fra pandemi til en ny normal skal håndteres.

– Nå trenger vi et tverrpolitisk samarbeid om å sikre at kollektivtilbudet ikke svekkes i overgangsfasen etter smitteverntiltakene løftes. Vi frykter at kutt i rutetilbudet kan bli konsekvensen dersom dette ikke blir rettet opp i Stortinget, understreker byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg i en e-post til Avisa Oslo.

- Trenger noe mer tid

Statssekretær i samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset (H) svarer følgende i en e-post da Avisa Oslo tar kontakt i forbindelse med brevet fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

– Vi deler engasjementet som Oslo, Viken og hele resten av landet har, om at folk må vende tilbake til kollektivtrafikken når pandemien og smitteverntiltakene er over. Gjennom pandemien har regjeringen gitt støtte for hele inntektstapet som kollektivtrafikken har hatt, slik at Oslo og alle andre har kunnet holde ruteoppleggene sine oppe.

– Vi hadde møte med Kollektivtrafikkforeningen, som samler Ruter og hele kollektiv-Norge for få dager siden. Da understreket vi at vi vil fortsette å gi støtte så lenge det er restriksjoner på kollektivreiser. Når de ber om støtte for en periode også etter pandemien er over, har vi sagt at vi trenger noe mer tid før vi kan gi svar på dette.