– Jeg frykter at vi mister folk som gjerne vil bidra til å bekjempe rasisme, når vi får vranglære om at Norge har rasisme satt i system. Da detter folk av, sier stortingspolitiker Jon Helgheim.

Uttalelsen kommer rett etter at bystyret vedtok følgende:

  • Bystyret ber byrådet gjennom Utdanningsetaten lage et opplegg for en frivillig skoledag som skoler kan ta i bruk der man har fokus på å lære om rasisme og høyreekstremisme i et norsk perspektiv. Opplegget skal fokusere på blant annet hverdagsrasisme, systematisk rasisme, og rasisme og høyreekstremisme i Norge gjennom historien.

– Blant verdens minst rasistiske land

Overfor Avisa Oslo sier Helgheim, som er Oslo Frps andrekandidat i stortingsvalget, at han ikke benekter at det finnes rasisme i Norge.

Han mener imidlertid at det er på individnivå, og ikke et systematisk problem, slik det heter i bystyrets bestilling.

– Norge er blant verdens minst rasistiske land – stikk i strid med det mange hevder, sier Helgheim, som opplever at bestillingen er diffus og at debatten om rasismebegrepet er kunnskapsløs.

Helgheim sier det er veldig bra å fokusere på antirasisme, men mener at «grovt misbruk av begrepet ødelegger kampen mot det som faktisk er rasisme».

– Grønn Ungdom hevdet nylig at det var rasistisk å pumpe opp olje. Det viser at det ikke er grenser for hva noen kaller rasisme. Debatten er kunnskapsløs og jeg frykter at barn og unge skal læres opp i at vi har systematisk og strukturell rasisme, noe som er feil, sier Frp-politikeren.

Anonyme jobbsøknader ga ingen forskjell i staten

Helgheim peker på en forsøksordning med anonyme jobbsøknader i staten, som belegg for utsagnet sitt.Den aktuelle ordningen ble skrotet tidligere i år, ifølge NRK.

NRK skrev at en høy andel med innvandrerbakgrunn ble kalt inn til intervju, uavhengig av om søknadene ble anonymisert eller ikke.

Samtidig viste kanalen til at IMDI skriver at det er flere grunner til at innvandrere er lavere representert i arbeidslivet, deriblant høye krav til formell kompetanse. Men diskriminering ble også nevnt som en grunn.

«Søkere med pakistanske navn har 25 % mindre sjanse for å innkalles til jobbintervju sammenlignet med likt kvalifiserte søkere med norske navn», konkluderer også en Bufdir-undersøkelse.

Les også

Moskéleder om muslimhatet: – Norge er egentlig verdens beste land å bo i

Trakk fram hverdagsrasismen

Under dagens debatt sa Høyre-politikeren Mehmet Kaan Inan at rasisme ikke bare handler om de ekstreme episodene. Han framhevet de små hendelsene i møte med fremmede i hverdagen, som også PRIO-forsker Marta Bivand Erdal har framhevet overfor Vårt Land.

– Hverdagsrasismen er ikke nødvendigvis hatefulle og rasistiske ytringer på Facebook eller ansikt til ansikt. Det kan også være at noen flytter seg når du setter deg ved siden av deg når du setter deg på trikken, sa Inan.

Da Avisa Oslo viser til beskrivelsen fra Høyre-politikeren overfor Helgheim, avviser han ikke at det Inan beskriver kan skje. Han sier imidlertid at det er et fåtall nordmenn som oppfører seg på den måten.

Den rasismen som finnes, mener Helgheim må bekjempes på en annerledes måte enn det bystyret nå har igangsatt.

– Det man burde fokusert på er økt kunnskap om forskjellige kulturer, religioner, sånn at folk kan bli kjent med hva som er riktig og galt om muslimer, jøder og andre grupper, sier Jon Helgheim.