Oslo Skytesenter mistet nylig tillatelse til drift etter gjentatte overtredelser av våpenloven og er i Oslo tingrett dømt til å betale en foretaksbot på 600.000 kroner for uforsvarlig håndtering av våpen og ammunisjon.

Selskapet får i dommen knusende kritikk over mangelfulle rutiner.

Fem våpen på avveie

Skytesenteret hadde avviklet driften før det endelige vedtaket fra Politidirektoratet kom nå i desember, og daglig leder Willy Røgeberg sier til Avisa Oslo at han er ferdig i bransjen.

– Jeg synes det er leit, sier han til AO.

I 2020 forsvant én Smith & Wesson-pistol fra skytesenteret. Tapet av pistolen, som politiet tilfeldigvis oppdaget 31. mai det året, ble aldri meldt til politiet fordi skytesenteret ikke var klar over tapet. Det bekrefter Røgeberg overfor AO.

Politiet fant derimot pistolen da de pågrep en mann i en straffesak, og sporet den tilbake til skytesenteret.

– Jeg hørte ingen ting om at pistolen ble funnet. Politiet kunne ha fortalt meg det, slik at vi kunne ha endret rutiner allerede da, sier Røgeberg.

10. januar i år oppdaget han at ett våpen var på avveie. Dette våpenet ble senere brukt til selvmord.

22. januar i år ble det oppdaget at ytterligere to pistoler var på avveie, en Glock 17 og en Walther Q5.

Bare seks dager i forveien, klokka 15.20, tok en bruker av skytesenteret med seg en pistol av merket Kimber Stainless ut av lokalene på Haugenstua.

Forholdene ble anmeldt av skytesenteret, og måneden etter kom politiet på ransaking.

– Ikke forsvarlig

De fem våpnene ble ikke oppbevart i henhold til bestemmelsene i våpenloven, konstaterer Oslo tingrett.

– Det er rettens syn at dersom selskapet hadde oppbevart våpnene i tråd med våpenloven, ville ikke fem våpen kommet på avveie, med de konsekvensene det fikk, skriver retten.

Den mener oppbevaring og utleie av våpen til sammenligning var dårligere enn systemet som bibliotek har for utleie av bøker.

Beslagla våpen

31. mai ble pistolen av merket Smith & Wesson funnet på en pågrepet person som skulle settes inn i sentralarresten i Oslo.

Våpenet ble da sporet tilbake til Oslo Skytesenter, men det viste seg at det ikke var meldt tapt, og årsaken var at senteret ikke hadde oppdaget at det var borte.

Våpenet en bruker tok med seg ut av lokalene og senere brukte til å ta sitt eget liv med, kunne enkelt vært unngått om rutinene ved senteret hadde vært bedre, konstaterer domstolen.

Tyveriene 22. januar i år av to våpen, kunne enkelt vært unngått om de hadde vært innlåst og oppbevart på en forsvarlig måte, skriver retten.

Mangelfulle rutiner

Selskapet har erkjent at ammunisjon, som også skal være forsvarlig innlåst, ble oppbevart under butikkdisken i lokalene.

Senteret får knusende kritikk i dommen over mangelfulle rutiner ved utlån av våpen.

Senteret lånte ut våpen fra resepsjonsområdet uten at det ble registrert hvilke våpen den enkelte brukeren lånte. Det ble heller ikke sikret at våpnene ble levert tilbake etter endt skyting.

– Slik retten ser det var dette klart i strid med våpenlovens krav til oppbevaring av våpen. Ved å ha slike utleierutiner brøt foretaket med sine plikter om å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke fikk adgang til dem, skriver retten.

I etterkant av hendelsene fikk senteret nye rutiner for utlån av våpen, og utlån ble registrert elektronisk på brukerne.

Sterk bebreidelse

– De lite tilfredsstillende rutinene som skytesenteret har hatt for oppbevaring, innlåsing og utleie av våpen og ammunisjon gir etter rettens syn grunnlag for sterk bebreidelse. Det fremstår som tilfeldig at ikke enda flere våpen har kommet på avveie opp igjennom årene, kommenterer retten.

6. desember i år mistet Oslo Skytesenter bevillingen til drift. Det var Politidirektoratet som vedtok å inndra tillatelsen.

Senteret var i sin tid Norges største i sitt slag og hadde et resultat på 6,3 millioner kroner siste driftsår. Senteret var det eneste innendørsanlegget med skivetrekk.

– Jeg mener politiet tok feil. Det ble borte noen våpen hos oss, men vi mener vi hadde god nok sikkerhet og gjennomførte gode forbedringer på sikkerhet så fort avvik ble avdekket. Jeg føler vi har gjort vårt. Det har vært tyveri fra andre skytebaner tidligere uten at det har ført til slike konsekvenser. Dette er første gang det blir konsekvenser for et skytesenter, og det synes jeg er urettferdig, sier daglig leder Willy Røgeberg til Avisa Oslo.

Ukjent med funn

– Det er dumt at jeg ikke fikk en sjanse av politiet. Jeg har hatt et godt forhold til politiet i 40 år. De kunne snakket med oss underveis og gitt oss en sjanse, noe de ikke har gjort. Vi endret rutinene umiddelbart etter at våpen forsvant i januar, sier Røgeberg.

Denne saken knekte bedriften hans.

– Jeg har krangla med politiet i ti måneder, men fikk aldri gjennomslag for noe. På et tidspunkt bestemte jeg meg for å avslutte driften, sier han.

Røgeberg tok beslutningen om å avvikle det populære senteret i høst, og bare to måneder etter kom det endelige vedtaket fra Politidirektoratet om at foretaket ikke lenger får tillatelse til drift.

Røgeberg skal sammen med sin advokat Pål Skarnes Jensen gå nøye gjennom dommen for deretter å vurdere anke.