– Vi er skuffet over at planene er skrinlagt. Vi ligger bak på helsedelen av bærekraftsmålene våre og helsehuben skulle jobbe med innovasjon ment for å hjelpe 500 millioner barn.

Det sier UNICEF Norges generalsekretær Camilla Viken da Avisa Oslo tar kontakt.

Viken snakker om kontoret UNICEF skulle etablere et kontor med mellom 30 og 50 ansatte i Oslo etter at Norge vant en internasjonal anbudskonkurranse. De ansatte skulle etter planen jobbe sammen med andre helsemiljøer i Norge og utlandet, og definere fem satsingsområder for den internasjonale hjelpeorganisasjonen.

Den nå avgåtte Solberg-regjeringen hadde satt av 45 millioner kroner i statsbudsjettet for å etablere helsehub-kontoret. Men for et par uker siden fikk UNICEF vite av Ap og Sp-regjeringen at det ikke blir noe av.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Enhver forsinkelse i helsearbeid og helseinnovasjon får store konsekvenser for barn som trenger hjelp. Vi står midt oppe i en pandemi. Mange helsearbeidere har blitt flyttet over til å håndtere koronasmitte, og vi har en veldig stor jobb med å få blant annet vaksinasjonsprogrammer tilbake på rett spor, sier Viken, som fremhever at kampen for å utrydde meslinger har fått et kraftig tilbakeslag.

– Veldig uprofesjonelt

Etter planen skulle det nye Oslo-kontoret vært på plass i løpet av et par år.

Nå er det stor usikkerhet rundt prosjektet, som Venstres stortingspolitiker Grunde Almeland akter å tvinge gjennom.

Almeland mener ressurssterke Norge har et spesielt ansvar for å sørge for internasjonale helseprosjekter som det UNICEF vil etablere i Oslo. Ikke minst i en situasjon der Norge har kommet godt ut av koronapandemien sammenlignet med mange andre land.


Samtidig reagerer Almeland på måten regjeringen har opptrådt på i denne saken.

– For det første framstår det veldig uprofesjonelt å opptre på denne måten overfor en så stor og viktig organisasjon, sier Almeland.

Varsler stortingsforslag

– Om vi snur her, sender vi også et signal om at norske myndigheter ikke er til å stole på, understreker Almeland også.

Den Oslo-innvalgte politikeren varsler at hans parti kommer til å fremme et forslag som vil sikre en etablering i hovedstaden. Samtidig etterlyser han en begrunnelse fra regjeringen for hvorfor de ikke ønsker UNICEF-prosjektet velkommen.

– Jeg forstår ikke helt grunnlaget for å snu her. Er det sånn at de er imot prosjektet – eller er de imot å etablere det i Oslo? Hadde det vært greit om kontoret skulle ligge i Nordreisa (kommune i Troms. red.anm.), spør Grunde Almeland, som viser til regjeringens uttalte ønske om å legge flere arbeidsplasser utenom Oslo.

Slik svarer departementet

Avisa Oslo sendte mandag følgende spørsmål til utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp):

- Stemmer det at regjeringen ikke planlegger å støtte den planlagte UNICEF-etableringen i Oslo?

- Hvis ja: Hvorfor ikke?

- Hadde det, som Almeland impliserer, stilt seg annerledes om etableringen var planlagt utenfor Oslo?

- Hva er ministerens kommentar til Almelands påstand om at regjeringen opptrer uprofesjonelt og sender et signal om at norske myndigheter ikke er til å stole på?

- Hva tenker ministeren om at den skrinlagte Oslo-etableringen får konsekvenser for UNICEFs arbeid opp mot barn som trenger helsehjelp?

Onsdag ettermiddag kom svaret fra statssekretær i utenriksdepartementet Bjørg Sandkjær.

– Vi fant det ikke riktig å binde opp så store bistandsmidler til bruk i Norge, i lys av regjeringens øvrige prioriteringer innenfor bistanden. Kostnaden ved å fullfinansiere et UNICEF-kontor i Oslo er beregnet til rundt 500 millioner kroner over ti år. Dette beløpet inkluderer de administrative kostnader til lønninger og drift, men ikke støtte til konkret oppfølging av løsningene i utviklingsland, skriver hun i en e-post sendt til Avisa Oslo.

Sandkjær forteller at de har hatt dialog med Unicef.

– UNICEF er allerede informert om at Norge ikke ønsker å fortsette prosessen frem mot mulig etablering av et knutepunkt i Norge, og det pågår en god dialog om veien videre. Samtaler med UNICEF om mulig etablering av et knutepunkt for helseinnovasjon i Norge startet opp under den forrige regjeringen. Ingen forpliktelser eller avtaler ble inngått.

Utenriksdepartementet deler bekymringen for utilstrekkelig fremgang på de barnerelaterte utviklingsmålene.

– Norge har lenge vært en pådriver for internasjonalt samarbeid innen global helse. Dette arbeidet skal videreføres og styrkes under denne regjeringen. Vi vil videreføre Norges sterke partnerskap med UNICEF, og vi er stolte av de vi får til sammen. I 2019 var Norge femte største giver, og den største bidragsyteren av tematiske midler, og vi er den største giveren til UNICEF per innbygger.