Kompensasjonen for tapte billettinntekter gjennom pandemien forsvinner nemlig fra budsjettet.

– Jeg forstår ikke hvorfor SV legger det fram som en seier når det i realiteten kuttes 284 millioner til kollektivtransport, og avslutter støtteordningen. Vi har ingen garanti for at dette vil være nok midler, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG) i Oslo, til Avisa Oslo.

Hun betrakter dette som «alvorlige nyheter».

– Kollektivtransporten lider fortsatt etter pandemien, og Ruter har sagt at de trenger mer tid før reisemønsteret stabiliserer seg. Antallet kollektivreiser i Oslo er fortsatt langt unna det det var før pandemien, så det er ubegripelig for meg at SV velger å kutte i støtten så tidlig, sier Stav.

Ruters ferskeste tall er fra uke 22. Da var passasjertallet på 89 prosent av hva det var før pandemien.

– Kan sette satsingen flere år tilbake i tid

Før forhandlingene varslet groruddalsobosatte Kari Elisabeth Kaski (SV) at hun ville kjempe for et bedre Oslo-budsjett.

Disse fire punktene trakk hun fram:

  • Mer penger til Oslopakke 3 og Fornebubanen.
  • Forlenget koronakompensasjon til kollektivtrafikken.
  • Nedskalering av E18.
  • En langsommere innfasing av avgifter ved elbilkjøp.

Det siste punktet ble oppfylt ved at momsfritaket for elbiler beholdes for biler som er billigere enn 500.000 kroner.

– Nå risikerer vi kollektivkutt mange steder i landet fordi regjeringen og SV gambler på at de mest optimistiske scenarioene slår til. Det kan sette kollektivsatsingen flere år tilbake i tid. Det er også veldig skuffende at SV ikke har fått stanset utbyggingen av E18 eller prioritert midler til Fornebubanen, som de gikk til valg på, sier Stav.

Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn kaller SVs satsing for en bløff.

– Denne såkalte «satsingen» finansieres med å kutte 784 millioner kroner i en annen støtteordning for kollektivtrafikk. Dette gjelder en ordning som skal kompensere kollektivselskapene for tapte billettinntekter under og etter pandemien, sier Rotevatn.

– Har misforstått

Den Oslo-innvalgte stortingspolitikeren Kari Elisabeth Kaski har ledet forhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp.

Hun kjøper ikke kritikken fra MDG og Venstre.

– De har misforstått. Om det ikke hadde vært for SV, hadde det ikke vært noen kompensasjon overhodet. Da ville det blitt rutekutt, sier SV-eren til Avisa Oslo.

Hun viser til at de 758 millionene de to kritikerne peker på opprinnelig ble vedtatt på Stortinget, men at regjeringen ikke utbetalte pengene fordi det gikk bedre mange steder enn fryktet.

Nå mener Kaski at 500 millioner kroner ut året skal være nok til å hindre kutt i tilbud.

– Det viktigste er å forhindre de varslede rutekuttene og at vi ikke skaper en spiral der færre reiser kollektiv. Vi sørger også for at selskaper som Ruter får armslag, og får fred og ro til å utvikle nye kollektivløsninger og skape mer fleksibilitet, sier Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.