– Det er tydelig at hele storsamfunnet har brukt mye mindre vann. Både private husholdninger, offentlige aktører og næringsaktører. Jeg har lyst til å gi veldig honnør til alle innbyggere og institusjoner for at de er med på det. De har virkelig hørt på oss, sier Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i vann- og avløpsetaten, til Avisa Oslo.

Mandag er fyllingsgraden i vannmagasinene på 70 prosent, mot normalt 85,5 prosent.

Oslo har vært på aksjonsnivå 1, som innebærer redusert vannforbruk, hele året. Det er fortsatt et stykke fram til aksjonsnivå 2, hvor det kommer strengere restriksjoner, på 57,3 prosent.

Siden starten av mai har fyllingsgraden for det meste ligget i underkant av 70 prosent. Toppen har vært 71,1 i starten av juli. Bunnen 63,8 i midten av august.

– Vi fikk et skikkelig påfyll av styrtregnet som var for en uke siden. Da økte det 5–6 prosent. Vi er nå mye, mye lenger unna det neste nivået, sier Hult.

Worst case: Slutten av oktober

Dermed kan man i verste fall nå aksjonsnivå 2 tidligst i slutten av oktober.

Høsten er regnfull, men det har historisk sett faktisk betydd at man har tappet ned vannmagasinene, for å unngå flom nedover Akerselva. Vanligvis har man tappet ned mange av de store vannene i Nordmarka med én meter.

– Flere av vannene er allerede tappet ned en meter, så det slipper vi å gjøre. Det gjør at vi er litt mer robuste på det, sier Hult.

– Hva trenger vi av regn framover nå?

– Vi trenger godt med regn innover i marka. Det er vanskelig å si hvor mange millimeter. Noe av det treffer direkte på vannflaten, noe treffer langt unna tilløpsbekker, noe treffer i myrområdet. Det er veldig vanskelig å si. Det handler også om intensiteten, forklarer Hult.

Ferdige med opprustingen

Rehabiliteringen av demningen på Gjerdingen, et av Nordmarkas største vann, har ikke hjulpet på situasjonen. Der er man nå ferdig med de bygningstekniske arbeidene. Dermed går ikke en dråpe til spille. Innsjøen er nå fylt opp 50 prosent.

– Er du letta over at det ikke gikk verre med den situasjonen?

– Jeg er glad for at vi ikke trenger å ha inngripende tiltak. Aksjonsnivåene vi har gjør at vi har vann til de viktigste tingene: Drikk, mat og vask. Når folk hjelper til med å bruke mindre vann, gjør det oss mindre sårbare over tid, sier Hult.

Mer ekstreme perioder

Vann- og avløpsetaten ønsker et jevnt tilsig av regn. Gjerne et par dager på rad, avløst av noen fine dager. Ekstremnedbør er utfordrende for avløpssystemet og skaper oversvømmelser.

– De siste 20 årene har vi sett at klimaendringene er her. Systemet er mer presset: Vi får flere tørkesituasjoner og flere styrtregnsperioder, sier Hult.

For øyeblikket bygger det ny reservevannsforsyning. I fem og et halvt år til vil den sårbare situasjonen opprettholdes.

– I 2028 er ikke dette et tema i det hele tatt, sier Hult.

Det er fordi reservevannkilden Tyrifjorden er så stor at det ikke vil være noe problem lenger.