Vi kan ikke miste talenter på grunn av dårlig politikk!

Byrådet i Oslo har vedtatt å kutte i talentsatsing i matematikk i sitt budsjett. Dette på tross av at vi vet at fremtiden kommer til å trenge folk som er gode i realfag. Det er helt uforståelig at vi skal klippe vingene til kommende talenter, bare fordi byrådet ikke klarer å prioritere ordentlig.

Jeg gikk på satsingen for et par år siden, og kjenner flere som har vært veldig fornøyd med å gå der. Den hjelper et spenn av elever fra ulike deler av Oslo, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Spesielt for elever med foreldre som ikke er veldig gode i matte, som gjelder veldig mange, er det viktig å kunne få utfordringer og inspirasjon fra erfarne lærere. Det bekymrer meg at de kanskje ikke får like god oppfølging når tilbudet nå forsvinner.

Det er også synd at elever som er motivert for matte, ikke får muligheten til å bruke dette til noe. Som elev nå merker jeg som mange andre at motivasjonen til å jobbe med matte varierer fra «ok» til «ugh». Og det er helt greit. Det kommer aldri til å bli sånn at alle klapper i hendene over uoppstilte ligninger og lineær algebra. Det er på en måte meningen. Det betyr likevel at vi må ta vare på og legge til rette for dem som har en lidenskap eller et talent for matte, som kan være med på å løse fremtidens utfordringer.

Man skal dermed ha enormt gode grunner til å kutte i tilbudet. Det har ikke byrådet. Det holder ikke å si at man skal omprioritere pengene for å styrke de enkelte skolene, når vi vet at byrådet har kuttet 400 millioner kroner i osloskolen. Det er i grunnen lite troverdig at et byråd som bruker 100 millioner kroner på å åpne en bekk i Mærradalen vet hva det betyr å prioritere fremtiden. Om argumentet for å kutte støtte er det er dumt å løfte elevene som har stort potensial, lærevilje og motivasjon, må det være tiårets dummeste ideologiske kamp.

I en verden som trenger realfagstalenter er det dumt å ikke tilrettelegge for dem som kan og vil.