Fredag ble det kjent at alle muntlige eksamener i 10. trinn i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skian avlyses, og i etterkant av dette uttalte skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), at det skal mye til for at muntlige eksamener i 10. trinn og på videregående skoler i Oslo ikke avlyses.

– Vi ønsker å avlyse av hensyn til elevene. Oslo-elevene har hatt veldig vanskelige rammevilkår dette skoleåret. Fra november til mai har det nesten ikke vært gult nivå, sa Thorkildsen til utdanningsnytt.no.

Men Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby er ikke enig i at det er det rette å gjøre. Til Avisa Oslo avviste hun muligheten for å avlyse eksamenen.

– Jeg mener fortsatt at det er en beslutning som står seg. Situasjonen har vært denne våren i stor grad som vi forutså. Selv om det har vært et krevende år er det mange som har gitt god undervisning. Vi mener at det er fullt forsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen for avgangselevene i år. Det er en viktig erfaring å ha med seg til videre utdanning og videre studier, sa Melby.

– Vil kalle det arrogant

Men Thorkildsen er ikke fornøyd med svaret og varsler at hun fortsatt ønsker å avlyse de muntlige eksamenene som gjenstår i Oslo. Dersom hun har lov, vel å merke.

– Vi går en siste runde i helga for å vurdere situasjonen og å bli sikre på det juridiske handlingsrommet, forteller hun til Avisa Oslo.

– Dere vet ikke om dere har lov til å avlyse eksamenen?

– Vi har gjentatte ganger forsøkt å få klarhet i det, uten å lykkes. Vi får ikke svar på brev som er sendt til Guri Melby for flere uker siden, barneombudet har også sendt brev før den tid, men de får heller ikke svar. Vi vet ikke helt hva handlingsrommet vårt er, siden vi ikke får svar, og det synes jeg mildt sagt er spesielt. De gjør seg utilgjengelig. Jeg vil kalle det arrogant.

– Dette er en veldig viktig sak for elevene og jeg synes det er uverdig å behandle de på denne måten. Dette er en gruppe i samfunnet som har vært gjennom det tøffeste året i sitt liv, da synes jeg vi burde ta hensyn til dem og gi dem en forutsigbarhet og klarhet i hva som skal skje, forteller hun videre.

Uttalelsene fra Thorkildsen kommer samme dag som det ble kjent at administrasjonen i seks kommuner i Grenland avlyser muntlig eksamen i tiende klasse etter en totalvurdering.

Underveis i intervjuet tikker det inn en SMS på Thorkildsens mobiltelefon. En Oslo-lærer sendte en lang melding til skolebyråden, hvor hun takker Thorkildsen for jobben hun gjør for å få avlyst eksamenene. Læreren forteller også om skolehverdagen det siste året, hvor hun «knapt har sett» sine egne elever.

– Det er ikke den første meldingen jeg med det budskapet, og det føyer seg egentlig bare inn i rekken av lærere og andre personer som har akkurat samme historie og erfaring, sier Thorkildsen.

Hun legger til:

– Lærerne hadde også fortjent å kunne bruke tiden frem til semesterslutt til å ta standpunktvurderinger, tette kunnskapshull, og finne ut hvor elevene står og hva de trenger. Det er mange elever som sliter nå, som har et behov for å bli tatt vare på, sier skolebyråden til Avisa Oslo.

– Jeg er opprørt

Skolebyråden er klar og tydelig i uttalelsene sine om at muntlige eksamener bør avlyses. Hun forteller også at hun har snakket jevnlig med et bredt spekter av personer tilknyttet skoleverket, både elever, elevråd, lærere, organisasjoner og utdanningsetaten.

– Vi har tett kontakt med dem som står i denne situasjonen og vi vet hvordan det ser ut. Ikke minst har vi drevet en massiv krisehåndtering i over et år, vi har tatt alle de tunge beslutningene, opplevd rødt nivå, stenging av skoler, fulgt med på karantenesituasjonen, vært i kontakt med alle de ulike aktørene, snakket med rektorer og hatt masse kontakt, og budskapet er det samme, fra alle.

Elevrådsleder ved Hersleb videregående skole, Leander Fjeldstad, var krystallklar da han ble spurt om hans holdning til å avlyse muntlig eksamen i Oslo-skolen.

– Vi støtter avgjørelsen på det sterkeste, dette er noe vi har ment selv i lang tid. Vår opplevelse er at både elever og lærere er enige i at det er det rette å gjøre. Vi i elevrådet har et eget vedtak på at dette er det rette å gjøre, sa han til Avisa Oslo.

– Her har vi med et ganske fjernt kunnskapsdepartement og kunnskapsminister å gjøre, som sitter ganske langt unna virkeligheten, sier Thorkildsen videre.

– Det høres ut som at du er litt opprørt ...

– Jeg er opprørt, ja! Det virker ikke som at elevene blir tatt seriøst. Dette burde gjort et inntrykk på kunnskapsministeren når hennes eget fagdirektorat og hele spekteret av interesseorganisasjoner er så entydige i at dette ikke er forsvarlig.

– Og så sier hun at dette er basert på faglige råd. Hvilke faglige råd, lurer jeg på, sier Inga Marte Thorkildsen til Avisa Oslo.

– Ikke grunn til avlysning

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier i en e-post til Avisa Oslo at det er den nåværende smittesituasjonen som avgjør om en eksamen kan avlyses – og at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av å ha vært utilgjengelig.

– Jeg kjenner kun sakene om avlysning fra mediene, og vet derfor ikke hvilke vurderinger Oslo har lagt til grunn. Kommuner kan avlyse eksamen dersom det ikke er mulig å avholde eksamen på grunn av smittevernhensyn. Det er den aktuelle smittesituasjonen og smitteverntiltakene lokalt som skal legges til grunn for en slik vurdering. Høyt smittetrykk gjennom skoleåret som kan ha påvirket organiseringen og gjennomføringen av opplæringen, gir ikke grunn til avlysning av eksamen, sier Guri Melby i uttalelsen.

– Vi jobber med å følge situasjonen til elevene og Skole-Norge hver dag, det er byrådet godt klar over. Brevet Thorkildsen viser til har nylig ankommet Kunnskapsdepartementet. Derfor har vi ikke hatt mulighet til å svare på det enda. Thorkildsen skal selvsagt få svar, og det stemmer heller ikke at vi har vært utilgjengelig. Vi har hatt tett kontakt med representanter fra kommuner, fylkeskommuner og organisasjonene om gjennomføring av eksamen.

Venstre-lederen sier videre at en av grunnene til at de ønsker å gjennomføre muntlig eksamen, er nettopp på grunn av at smittesituasjonen har vært forskjellige i Norges land.

– Vi har stått i en pandemi i fjorten måneder nå, men har likevel klart å holde skoler åpne i lang større grad enn andre land. Vi avlyste de aller fleste eksamener i god tid for å skape forutsigbarhet, tid til planlegging, og rom for nettopp å jobbe med kunnskapshull – slik organisasjonene og kommunene ba om.

– Nettopp på grunn av at situasjonen har vært ulik, ulike steder i landet, har vi valgt å opprettholde gjennomføring av lokalgitt muntlig eksamen som kan tilpasses den lokale situasjonen. Selv om Oslo har vært i en særlig krevende situasjon, har andre steder hatt en tilnærmet normal situasjon gjennom året. Eksamen er en viktig del av vurderingssystemet som gir elevene mulighet til å få en ekstern vurdering. Det gir en trygghet for elevene.

LES OGSÅ: Her jubler de for gjenåpning: – Endelig!