– Barnehagene og grunnskolen i Oslo (inkl. ungdomsskolen) fortsetter med gult nivå mens de videregående skolene og voksenopplæringen kan gå over til grønt nivå fra mandag 17.januar, opplyser byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i en e-post til Avisa Oslo.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), sier beslutningen «er basert på vurderinger av den lokale smittesituasjonen og faglige vurderinger knyttet til tiltaksnivå i skolen»

– Vi vil bruke neste uke på å se på helheten av konsekvensene i de nye nasjonale anbefalingene og smittesituasjonen i Oslo og vil deretter foreta nye vurderinger av tiltaksnivå i grunnskoler og barnehage, sier Eidsvoll.

Det kan skje allerede neste uke, utdyper hun.

– Jeg utelukker ikke at det vil komme endringer allerede neste uke. Vi må følge situasjonen tett. Vi er opptatt av at tiltakene skal være basert på faglige råd og være forholdsmessige, sier Eidsvoll.

Vaksineforskjeller

Hun sier videre at hun har forståelse for at det er utfordringene å drive skolene i Oslo på gult nivå.

– Vi håper at pandemien går over fort, men foreløpig er det mye smitte og de smittevernfaglige rådene er å videreføre gult nivå, sier Eidsvoll.

Byråden viser til at vaksinasjonsgraden er en annen blant elever på videregående skole, enn den er blant elever i grunnskolen.

– Det er en viktig forskjell, sier Eidsvoll.

Lokale vurderinger

Eidsvoll understreker at det er viktig at ansatte, foresatte og elever «opplever det trygt å være i barnehagen og skolen»

Hun viser også til de nye nasjonale smittetiltakene som regjeringen la frem i torsdag kveld, der de anbefaler grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det.

I tillegg oppfordret regjeringen at kommunene til å gjøre egne lokale vurderinger, og sette passende tiltaksnivå til situasjonen lokalt.

– Det er en riktig beslutning at kommunene selv får ansvar for å vurdere tiltakene. Det ansvaret tar vi, sier Eidsvoll.