– Det hadde vært mye bedre om dette ble avgjort fra sentralt hold, men slik situasjonen er nå, må vi heller ta skjeen i egne hender, sier Thorkildsen til Utdanningsnytt.

– Vi ønsker å avlyse av hensyn til elevene. Oslo-elevene har hatt veldig vanskelige rammevilkår dette skoleåret. Fra november til mai har det nesten ikke vært gult nivå, sier Thorkildsen.

Tidligere fredag ble det kjent at alle muntlige eksamener på 10. trinn i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien avlyses.

LES OGSÅ: Melby om muntlig eksamen: – Beslutningen står seg

– Støtter avgjørelsen på det sterkeste

Elevrådsleder ved Hersleb videregående skole, Leander Fjeldstad, er klar på at han støtter en eventuell avgjørelse om å avlyse eksamen for 10. trinn og videregående skoler.

– Vi støtter avgjørelsen på det sterkeste, dette er noe vi har ment selv i lang tid. Vår opplevelse er at både elever og lærere er enige i at det er det rette å gjøre. Vi i elevrådet har et eget vedtak på at dette er det rette å gjøre, sier Fjeldstad til Avisa Oslo.

Han mener det er to hovedårsaker til at det er rett å avlyse: smittevernsituasjonen og manglende kunnskapsgrunnlag.

– Det er helt åpenbart at elever som er syke eller har symptomer kommer til å møte opp på eksamen. Senest i dag har jeg hørt flere historier om elever som har møtt opp på skolen mens de har hatt symptomer, fordi de skal må ha vurdering i et fag. Flere elever har sagt rett ut at de må møte opp på eksamen for å få karakter, uansett om de har symptomer eller ikke, og det medfører jo en stor risiko på både elever, lærere og sensorer, sier han tydelig.

Vil ha undervisning resten av skoleåret

I tillegg mener Fjeldstad at det er helt åpenbart at kunnskapsgrunnlaget til flere elever er dårligere enn det skulle ha vært. Karantener, hjemmeundervisning og et annerledes og dårligere læringsmiljø er stikkordene, forteller elevrådslederen.

– Elevene må få den opplæringen de har krav på, og etter vårt syn er dette en avgjørelse som burde vært tatt for lenge siden. I tillegg er karaktergrunnlaget ganske dårlig, så lærerne burde bruke resten av tiden dette skoleåret til å undervise, i stedet for å forberede seg på å gjennomføre eksamener.

– Så du vil avlyse alle eksamener og heller ha ordinær undervisning helt frem til sommerferien?

– Ja, det vil jeg. Skoleåret går tross alt helt frem til 18. juni, så vi har en måned igjen hvor vi kan ha undervisning. Hvis dette vedtas kjapt er det mulig å få det til. Hvis vi gjør det på den måten vil vi ha tid til å faktisk gå igjennom hele pensum, eller fokusere mer på de delene av pensum som vi ikke har gått skikkelig igjennom, forklarer Leander Fjeldstad til Avisa Oslo.