– Det er gøy å leke med andre. Å ha litt mer fri enn på skolen, sier Viljar Johansen Halleraker.

Niåringen er blant de snaut 300 barna som går på aktivitetsskole (AKS) ved Grünerløkka skole.

Det tilsvarer 99 prosents deltakelse fra første til fjerde trinn og det er ikke mange år siden foreldrene ga tilbudet toppscore i en brukerundersøkelse. Da Avisa Oslo kommer innom skolegården tirsdag, så også barna ut til å være svært fornøyde.

Røde høstløv og skolesekker i alle farger ligger strødd på den grå asfalten, og ungene løper rundt omkring til tonene av Rihanna-låten «Diamonds» – utgitt samme år som Viljar og vennene hans kom til verden.

– På skolen sitter vi inne i et klasserom, men på AKS kan vi gå fra rom til rom og velge litt selv, forklarer Johanne Heiberg Woxholtt om hvorfor hun liker AKS-tilbudet så godt.


Mener regjeringen bryter løftet sitt

I bakgrunnen står byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Hun er kjempeglad for at byrådet i sitt budsjettforslag for 2022 foreslår å utvide ordningen til å gjelde andreklassinger i hele Oslo i 2022, for så legge opp til en utvidelse til å også gjelde alle 3.-klassinger året etter der.

Samtidig har ikke et Ap og Sp-regjeringen satt av penger til gratis skolefritidsordning for førsteklassinger over hele landet – til tross for at gradvis innføring av skolefritidsordning er et mål i Hurdalsplattformen.

– Oppfatter du dette som et løftebrudd?

– Absolutt. Dette er et løftebrudd, svarer Eidsvoll.

– Her i Oslo har vi satset på å gjøre aktivitetsskolen gratis etter skoletid. Det er det åpenbart at regjeringen også synes, men de har ikke prioritert det i budsjettet sitt. Jeg vil si til Arbeiderpartiet at dette er noe de må prioritere, fortsetter SV-politikeren.

– Trenger stabilitet, trygghet og inkludering

Eidsvoll er byråd i en by med store forskjeller – både fra bydel til bydel og fra person til person.

Ifølge SSBs tall bor litt over hvert tiende barn i Oslo i en husholdning med lav inntekt, og Eidsvoll mener gratis kjernetid ved AKS har en utjevnende effekt, samtidig som det bedrer skolemiljøet.

Hun erfarer at å gjøre ordningen gratis gjør at også familier med lite penger sender barna sine på AKS. Ifølge Oslo kommunes egne tall har andelen elever som benytter seg av AKS økt fra 70 % i 2015 til 96 % i 2018 på de skolene der tilbudet nå er gratis.

– Vi har satt av våre egne penger til det her. Nå mener jeg at regjeringen må komme etter og bidra. Tilbudet bør være gratis – akkurat som skolen er gratis, og da bør staten betale for det, sier Eidsvoll, som mener at det haster.

Ikke minst etter perioder med strenge og isolerende koronatiltak.

– Det barna trenger nå etter den veldig usikre situasjonen de har vært gjennom, er stabilitet, trygghet og ikke minst: inkludering, sier Eidsvoll til Avisa Oslo.

Avviser løftebrudd

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap), som inntil i høst var stabssjef for byrådsleder Raymond Johansen, svarer for regjeringen.

- Hva tenker du om Eidsvolls påstand om løftebrudd fra regjeringens side?

– Det er flott at byråden har tiltro til regjeringen, men vi er dessverre ikke så handlekraftige at vi har klart å gjennomføre hele Hurdalsplattformen på den drøye måneden vi har styrt så langt. Det er mange løfter som ikke er innfridd ennå. Hurdalsplattformen skal gjennomføres over fire år, og det gjelder også løftet om å innføre gratis skolefritidsordning på første trinn over hele landet, svarer Hølleland, for så å fortsette:

– Det er vel heller ikke slik at byrådet gjennomførte sin politiske plattform på en måned, men kanskje har Eidsvoll høyere forventninger til regjeringen enn til det byrådet hun selv er en del av?


- Bør utredes skikkelig

På spørsmål om hvorfor ikke regjeringen har finansiert gratis SFO for førsteklassinger i forslaget til statsbudsjett, svarer Hølleland som følger:

– Vi fikk noen dager til å gjøre endringer i den borgerlige regjeringens budsjettforslag, vi har ikke laget et helt statsbudsjett ennå. I budsjettforslaget vårt prioriterte vi å redusere maksprisen i barnehagen for første gang på åtte år, noe som gjør at foreldre sparer 3000 kroner i året. Det er en enkel og ukomplisert takstendring.

- Skolefritidsordningen har forskjellig pris fra kommune til kommune, og nasjonalt har det egentlig aldri vært et politisk prioritert område. Derfor bør gratis skolefritidsordning utredes skikkelig før vi innfører det, uttaler statssekretæren.

- Når akter regjeringen å gjøre SFO gratis for førsteklassinger i hele landet?

– Det har ikke regjeringen tatt stilling til. Det er et budsjettspørsmål, lyder svaret fra statssekretær i helsedepartementet Halvard Hølleland, som forøvrig roser Oslo og andre kommuner som selv har innført gratis skolefritidsordning.

Mener eget parti må presse på i forhandlinger

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll representerer et parti, som er Ap og Sp-regjeringens foretrukne budsjettpartner.

SV er også et parti med en rekke høyt prioriterte saker.

Blant annet vil SV øke skattene med 23 milliarder kroner, kutte 30 milliarder kroner i fossile tilskudd, innføre en ny omstillingsavgift for oljenæringen og sette av 40 milliarder kroner til grønne satsinger.

På spørsmålet om kravet fra byrådet om gratis AKS også deles av hennes partifeller i budsjettforhandlinger bør prioriteres høyt, svarer skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll følgende:

– Jeg mener det bør prioriteres høyt. Vi har sett at det har vært veldig viktig for Oslo og det vil være viktig for hele landet.

Eidsvolls partikollega Kari Elisabeth Kaski, som er innvalgt på Stortinget fra Oslo, er med i de pågående forhandlingene med Sp og Ap. På spørsmål om SFO-saken prioriteres høyt, svarer Kaski dette:

- Det er selvfølgelig ikke mulig for meg å kommentere det som ligger på bordet i forhandlingene, men gratis SFO var prioritert i valgkampen og i vårt alternative budsjett. Da er det naturlig å ta saken inn i forhandlingene.