For å hindre at koronasmitten kommer ut av kontroll, innfører regjeringen rødt tiltaksnivå i ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet. Samtidig ber regjeringen kommuner med høyt smittepress vurdere om de skal gå over til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

I dag gjelder reglene for rødt tiltaksnivå i Oslos ungdomsskoler og videregående skoler. På barneskolene gjelder reglene for gult tiltaksnivå, som betyr at elevene fortsatt kan møte på skolen.

Rødt nivå er hjemmeskole

– I Oslo betyr rødt nivå på barneskolene at det blir hjemmeskole, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Thorkildsen sier det vil bli tatt en beslutning om hvilket nivå som skal gjelde på barneskolene i løpet av uken.

– Jeg er veldig bekymret for konsekvensene av rødt nivå i barneskolen. Det kan føre til en akselererende ulikhet mellom elevene og sterkt påvirke læringen deres. Flere elever kan falle fra, fraværet kan øke og hvis det varer lenge er det stor fare for at flere kan havne faglig så langt bak de andre at de aldri klarer å ta igjen det tapte, sier hun.

Hun sier kommunen fortløpende vurderer hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skolene, sammen med nasjonale smittevernmyndigheter og kommunens smittevernlege, og legger avgjørende vekt på de helsefaglige rådene.

Store konsekvenser

– Vi har hele tiden vært opptatt av å gjøre vurderinger av hva som er nødvendige og forholdsmessige tiltak overfor barna. Å innføre rødt nivå i skolen er svært krevende, men kan likevel vise seg å bli nødvendig, slik vi har vært nødt til på ungdomstrinnet og i videregående skoler. Fram til nå har vi vurdert at det ikke er nødvendig i barnehager og barneskoler. Vi har heller ikke fått råd fra helsemyndighetene om å gjøre det. Grunnen er at det har så store konsekvenser for elevene faglig og psykososialt, sier hun.

Samtidig sier hun konsekvensene av å innføre rødt nivå vil ramme elevene ulikt.

– De som trenger skolen mest, er de som blir hardest rammet. Når barn blir overlatt til familien i opplæringen, er man avhengig av at forholdene ligger til rette hjemme. De områdene der det er mest smitte, er de samme områdene der forholdene ligger dårligst til rette for hjemmeskole. Det er mer trangboddhet, mer fattigdom, flere sliter med ulike problemer som skyldes dårlige levekår og preges av et generelt høyt stressnivå og flere helseproblemer, sier hun.

Låner ut datautstyr

Hvis kommunen kommer til at det skal innføres rødt nivå i barneskolene, sier Thorkildsen det blir viktig å begrense skadene.

– Elever som av ulike grunner ikke kan gjøre skolearbeid hjemme, vil få tilbud om å delta på hjemmeskole fra skolen. Vi har også kartlagt hvem som trenger datautstyr for å kunne jobbe hjemmefra, og de vil få låne det som er nødvendig. I tillegg drives det utstrakt oppsøkende arbeid fra skolene allerede i dag, mange av våre elever er jo allerede omfattet av rødt nivå. De ansatte, både i skoler, barnevern og skolehelsetjeneste gjør en kjempejobb, og har gjort det over langt tid, sier Thorkildsen.