– Det er en helt klar forventning om at vi skal holde barnehagene åpne også for de yngste barna. Samtidig har det muterte viruset endra situasjonen, og smitter også mellom de yngste barna og videre til de voksne. Det er mye vanskeligere å trygge våre medarbeidere. Derfor mener jeg at denne gruppen nå må prioriteres for vaksinering, sier Thorkildsen.

– Det må i det minste gjøres en ny vurdering, nå som situasjonen er en annen.

Byråden opplyser at Oslo i neste uke etter all sannsynlighet må stenge flere barnehager, og kanskje også flere barneskoler. I tillegg til smittesituasjonen begrunner Thorkildsen dette med at de på grunn av høyt sykefravær og karantenebestemmelser mangler personell.

– Hvor mange barnehager og skoler er det snakk om?

– Det vet vi ikke ennå. Vi har bedt alle bydelene om å gjøre vurdering av driftssituasjonen. Det kan være mange som må stenge, eller det kan være få, sier Thorkildsen.

– Hvilke yrkesgrupper er det konkret du vil prioritere i vaksinekøen?

– Ansatte i barnehagene og de yngste trinnene på skolen, i tillegg til barnevernsansatte. Spesielt de som jobber i beredskapshjem og barnevernsinstitusjonene.

Vil prioritere foran eldre

Thorkildsen understreker at hun ikke ønsker at disse gruppene skal prioriteres foran helsepersonell eller yngre personer med underliggende sykdommer.

– Men når vi beveger oss nedover i alderstrinn, mener jeg FHI bør vurdere om ansatte som jobber med barn bør prioriteres foran friske 60- og 70-åringer, sier Thorkildsen.

– Hvilken mulighet har Oslo kommune til å omprioritere disse vaksinene på eget initiativ?

– Det er vanskelig å prioritere slik uten at det er tydelige anbefalinger fra sentralt hold. Det må komme fra FHI. Jeg håper at de vil vurdere dette på nytt. Vi står nå i en situasjon med et mutert virus som sprer seg på en annen måte, sier Thorkildsen.

Stort press

Byråden forteller at mange ansatte i barnehager og på skoler nå ikke lenger føler seg trygge når de drar på jobb. Det mener hun er uholdbart.

– Kvaliteten i barnehagene avhenger av at vi har medarbeidere som tør å dra på jobb. Jeg frykter at strikken ryker.

– Hva mener du med det?

– At det blir så stort press på våre ansatte at de ikke fikser det lenger. Jeg tror det er fare for at folk kaster inn håndkleet om det fortsetter sånn, sier Thorkildsen.

Ifølge Folkehelseinstituttets oppdaterte tall for koronasmitte i ulike yrkesgrupper, har mer enn 25 barnehageassistenter i Oslo per 1.000 fra 1. januar til 12. mars 2021 fått påvist koronavirus. I Oslo er det barnehageassistenter som har yrket hvor det er mest sannsynlig å få korona.