Mannen må i februar møte i Oslo tingrett, tiltalt for seksuelle overgrep mot tre sjuåringer på en skole i hovedstaden. Overgrepene skal ha skjedd mens den tiltalte mannen var på jobb som skoleassistent.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om oppreisning til de fornærmede i saken.

Det er satt av tre dager til hovedforhandlingene.