– Jeg vet også at det er for mange som gruer seg til skolen, eller kanskje er lei av skolen. Det er ikke så rart etter to år med korona-skole. Derfor håper jeg skolene vil bruke dette første korona-frie skoleåret til massiv satsing på motivasjon og trivsel.

Det sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll til Avisa Oslo.

Avisa Oslo har tidligere omtalt at alle barn mellom 1–3. klasse i Oslo nå får tilbud om gratis deltidsplass på aktivitetsskolen (AKS). Det betyr at 23.200 barn vil få tilbud om ordningen.

Det har gjort at AKS-dekningen har økt.

I løpet av sommeren har 23.700 barn fått tilbud om kurs på Sommerskolen. Skolene har også gitt tilbud om lokale sommeraktiviteter til 6.700 barn.

Så mange startet på VGS

I videregående skole i Oslo er det cirka 21.000 elever.

2.035 elever starter på yrkesfag dette semesteret, og 4.800 starter på studieforberedende retninger.

Ved skolestart er det 183 utdanningssteder i Oslo – det vil si grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

I grunnskolen er det 6.726 ansatt som undervisningspersonale, og 2.967 ikke-pedagogisk ansatte. I videregående skole er det 2.338 ansatt som undervisningspersonale, og 525 ikke-pedagogisk ansatte.

For de som har begynt på ungdomsskolen i år, er det tid for å velge valgfag. Osloskolen tilbyr ni fremmedspråk som valgfag: fransk, spansk, tysk, kinesisk (mandarin), italiensk, japansk, russisk, latin og tegnspråk.

200 fra Ukraina

Utdanningsetaten anslår at rundt 200 elever som har flyktet fra krigen i Ukraina begynte på grunnskolen i Oslo mandag.

En av dem var Oleksander Chervanchuk (6). Han ble skoleelev i landet han bare har bodd i et halvt år.

Moren Olga har uttalt til Avisa Oslo at hun nok var mer nervøs enn Oleksander da han begynte forrige mandag.

– Oleksander er den eneste fra Ukraina som begynner på Marienlyst. Han kan ikke norsk ennå, så det er ikke så lett for ham å få med seg alt som skjer, sa Olga.

Så gamle er lærerne

Gjennomsnittsalderen til Oslolæren i grunnskolen er 39 år. Den er redusert med 5 år de siste 10 årene.

Gjennomsnittsalderen på skolelederne i grunnskolen er 47 år, og er redusert med 4 år de siste 10 årene.

Gjennomsnittsalderen til Oslolæreren i videregående er 43 år, og er redusert med 3 år de siste 10 årene.

Skolelederne i videregående er i gjennomsnitt 50 år, og er redusert med 2 år de siste 10 årene.

LES OGSÅ:

Les også

Pølsemaker er et utdøende yrket. Men Ester-Marie ble frelst etter tre uker