– For oss er det naturlig å starte i det området vi står nå.

Avisa Oslo møter Oslo Aps gruppeleder Frode Jacobsen og partikollegaen Andreas Halse i Rådhusgata.

Der bilene en gang pleide å drønne forbi på tre felter, er det nå enveiskjørt. Motorstøyen besto tirsdag formiddag stort sett av en anleggsbil i Nedre Slottsgate, samt en og annen forbipasserende bil på jakt etter parkering. I framtida kan det bli helt stille.

– Det var jo de som mente at det var en dårlig idé å ha denne gata enveiskjørt, men når man ser tilbake på det, ser man at det var en klok beslutning. Det samme tror jeg vil gjelde de fossilfrie sonene, sier Frode Jacobsen.

Vil skjerme Tøyen og Grønland

Det han snakker er om, er deler av byen der diesel- og bensinbiler ikke kan kjøre. Tidligere denne måneden sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at regjeringen var positive til disse sonene.

Byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) satser på å få den første på plass i 2023, og har tidligere vist til sonene omfattet av bilfritt byliv som i første omgang aktuelle, før byrådet utvider ordningen.

Bilfritt byliv omfatter i utgangspunktet Kvadraturen i Oslo sentrum (se kartet under).

Prosjektet skal imidlertid også utvides til Tøyen og Grønland. Byråd Berg har overfor Avisa Oslo ikke avvist at disse delene av byen kan være aktuelle for de første fossilfrie sonene.

– Grønland og Tøyen bør ikke være en del av sonen når dette starter, sier imidlertid Jacobsen om standpunktet til Oslo Ap.

NB: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har etter publiseringen av denne artikkelen tatt kontakt med Avisa Oslo. Bakgrunnen er at byrådet aldri har planlagt å legge de første fossilfrie sonene til Tøyen og Grønland. I kommunikasjon med Avisa Oslo ble imidlertid dette bekreftet grunnet en misforståelse fra byrådets side av hva Avisa Oslo spurte om, før feilinformasjonen ble godkjent i sitatsjekk. Det er riktige er imidlertid at byrådet kun planlegger å legge de første fossilfrie sonene til bilfritt byliv-området, slik det ble definert 2015-2017 (Oslo sentrums kjerne), får Avisa Oslo opplyst. Her er dette bilfritt byliv-området vist på kart:

Peker på sosiale forhold

På spørsmål om hvorfor Kvadraturen inne i Oslo sentrum er mer aktuell enn Tøyen og Grønland, påpeker Halse og Jacobsen at de to strøkene i Gamle Oslo er tett befolket.

Dermed ville mange beboere måtte byttet ut bilene sine på kort varsel. Dette til tross for at ikke alle har like god råd, slik opposisjonspartiene FNB, Rødt, Frp og Sp har påpekt i sin kritikk av de fossilfrie sonene.

I Kvadraturen er det en helt annen situasjon.

– De som kjører hit har mest sannsynlig en garasje å kjøre inn i, og hvis du står her på morgenen, så ser du at det er folk som har råd til ganske fin bil. De har råd til å kjøpe nullutslippsbil hvis sonen kommer her, sier Halse.


Ennå ikke utredet

– Noen eier kanskje en sju-åtte år gammel bil, som fortsatt har noen år igjen. Det vil ikke nødvendigvis noe bra miljøregnestykke hvis veldig mange skal bytte over til elbil samtidig, fortsetter Oslo Aps miljøpolitiske talsperson om folk på Tøyen og Grønland.

På spørsmål om Aker Brygge, som også er omfattet av byrådets prosjekt for bilfritt byliv, er aktuelt for fossilfrie soner, har ikke Ap-politikerne noe endelig svar. De viser til at fagfolkene er i gang med en utredning.

Denne skal vise hvordan de fossilfrie sonene kan innføres på en best mulig måte, og Jacobsen understreker at mange detaljer ennå ikke er klare med tanke på de fossile sonene i Oslo.

– Likevel kan dere forskuttere med at det ikke blir Tøyen og Grønland i første omgang?

– Ja. Oslo Ap mener at vi må starte her (i Kvadraturen. red.anm.), og at det ville vært unaturlig å gjøre det i de boligområdene vi snakker om. Vi har ambisjoner om å få utvidet bilfritt byliv-tenkningen til Tøyen og Grønland, men mener at det ikke blir naturlig med å legge de første nullutsslippsonene der, svarer Frode Jacobsen.

Skisserer trinnvis utvikling

Halse og Jacobsen har sett for seg en trinnvis innføring, som vil ta hensyn til hvor langt den teknologiske utviklingen har kommet for ulike typer kjøretøy.

– Vi ser for oss å starte med de lette personbilene. Der er alternativene gode allerede, sier Halse.

En elektrisk varebil kjører forbi ham og viser at markedet for denne typen kjøretøy er i vekst.

Ap-politikerne skisserer imidlertid at det vil ta noe lengre tid før de fossilfrie sonene vil gjelde varebilene, mens kravene til tungtransporten vil komme etter der igjen.

– De tunge kjøretøyene så vidt i gang med å bli fossifri – så de trenger mer tid, sier Andreas Halse.

Da Avisa Oslo spør hvilke ambisjoner Oslo Ap har med tanke på fossilfrie soner på lang sikt, svarer Jacobsen ved å vise til at utviklingen i Oslo går mot at flere klarer seg uten bil.

– For Ap er det viktigste å gjøre noe med lufta, klimaet og skape mer plass i byen. Nå må vi finne den beste måten å gjøre det på, konkluderer Frode Jacobsen i Avisa Oslo.