Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak, kommer det fram i tirsdagens pressekonferanse.

«Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor fjerner regjeringen svært mange av koronatiltakene. Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.», heter det i regjeringens pressemelding.

– Den virusvarianten vi har nå, gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Og selv om mange blir smittet, blir færre innlagt på sykehus. Vi er godt beskyttet av vaksiner. Det gjør at vi nå kan lette på svært mange tiltak, selv om smitten stiger raskt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Samtidig beholder regjeringen noen av tiltakene en stund til, blant annet anbefalingen om å holde en meter avstand og kravet om å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

Beslutningen bygger på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som anbefaler at mange av tiltakene nå kan fjernes. Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å gjøre noen flere lettelser enn helsemyndighetene rådet til.

– Vi må forvente økt smitte som følge av lettelsene. Vår vurdering er likevel at mer inngripende tiltak som rammer folk og næringsliv ikke er forholdsmessig, gitt at vi i dagens situasjon har en lav belastning på helsetjenesten og god kontroll på sykefraværet, sier Støre.

Enmeteren beholdes litt til

Kravet om å holde en meters avstand beholdes litt til, varslet regjeringen da den tirsdag kom med en rekke lettelser.

Helsemyndighetene har varslet at smitteverntiltakene kan fjernes gradvis i løpet av kort tid. Men den såkalte enmetersregelen blir værende litt til.

– Vi beholder en generell regel om å holde en meters avstand. Det er et generelt råd som bidrar til å redusere nærkontakt og derfor smitte, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Men det blir enkelte unntak:

– Vi gjør viktige unntak fra enmetersregelen i skoler, høyere utdanning og på arrangementer med faste tilviste seter som på kino, teater eller i kirken, sier Støre.

Dette er noen av endringene:

  • Det er ikke lenger noen anbefaling om antallsbegrensning på gjester hjemme, og heller ingen antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.
  • På arrangementer med faste tilviste plasser, som på kino, teater eller i kirken, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes.
  • Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
  • Skjenkestopp og krav om bordservering fjernes, men det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og skoler.
  • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.
  • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
  • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og liknende kan åpne opp igjen, men de må ha smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Regjeringen planlegger for full gjenåpning om to uker, med mindre nye hensyn taler imot dette.
  • Slutt på påbud om hjemmekontor. Det har vært et krav både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden at påbudet om hjemmekontor skal oppheves. Hjemmekontorpåbudet ble innført i midten av desember, etter at det en uke tidligere ble innført en anbefaling om økt bruk av hjemmekontor.

LES OGSÅ:

Erlend (21) savner én viktig funksjon i Ruters nye app: – Hvorfor har de fjernet dette?

Milliardkonsern står bak ny kjede: – Vi får mange rare spørsmål om tøyvask