Den 13. desember i fjor, for fire uker siden, innførte regjeringen flere koronatiltak som siden har skapt mye debatt. Det mest omdiskuterte er skjenkestoppen, som førte til at en rekke serveringssteder måtte avlyse planlagte julebord og sende ut permitteringsvarsler til sine ansatte.

Nye tiltak i fire uker

Hva regjeringen planlegger å gjøre med skjenkestoppen, er ikke kjent, men blir trolig klart på pressekonferansen torsdag kveld klokken 19.00.

Blant de andre tiltakene som ble innført 13. desember, med en varighet på fire uker, er:

  • Nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå
  • Nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring
  • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser
  • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor
  • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser

  • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing

  • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt

  • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (ble justert 13. desember)

I tillegg ble det innført begrensninger for hvor mange barn som kan samles til fritidsaktiviteter, samt nye karanteneregler.

Krever lettelser i skjenkestoppen

Flere aktører i næringslivet har gått hardt ut mot nedstengingen – spesielt forbudet mot å servere alkohol.

En undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer viser at skjenkestoppen har ført til flere stengte dører og permitteringer i reiselivet. Nær 4 av 10 reiselivsbedrifter frykter konkurs, mens over halvparten av utelivsbedriftene på landsbasis frykter det samme, ifølge undersøkelsen.

– Dette må være siste gang vi har full skjenkestopp over hele landet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO reiseliv.

Hun er den siste av en rekke aktører som krever at skjenkestoppen oppheves, mens flere andre har vært ute i flere uker og krevd at reglene for servering av alkohol justeres.

Flere har tatt til orde for å oppheve skjenkestoppen frem til 22.00 eller midnatt:

Fritidskarantene og rødt nivå

Et annet tiltak som ble innført i desember, var rødt nivå ved videregående skoler. Tiltaket ble ikke sluppet opp før skolestart etter jul, og elever ved videregående skoler måtte ha delvis digital skolestart i januar.

Elevorganisasjonen er svært kritisk til rødt nivå i videregående skoler, men Skolenes landsforbund har bedt om at alle skoler skal ha rødt nivå inntil alle lærere har fått sin tredje vaksinedose.

I romjulen bestemte regjeringen at lærere og barnehageansatte, i likhet med helsepersonell, fikk innført karanteneregler som gjør at de kan gå på jobb som vanlig, men være i karantene på fritiden.

Også dette har fått skarp kritikk fra flere hold.

– Regelen er urimelig og ulogisk fordi de ansatte i skoler og barnehager kan være nærkontakter og tett på elever og barn i barnehage hver dag, men samtidig i fritidskarantene og da for eksempel avskåret fra å hente sitt eget barn i barnehagen, sa Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, til NTB da regelen ble innført.

Mange håper nå karantenereglene blir justert.

Vil lette på tiltakene

Regjeringen har varslet at de vil prioritere barn og unge når de justerer på tiltakene.

– Det blir noen justeringer og noen lettelser. Vi kan tåle mer smitte i samfunnet, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB om hva man kan vente seg på torsdagens pressekonferanse.

I helgen varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju i Dagbladet at han ønsker å åpne kranene.

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uka. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sa han.

Også statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt at det blir lettelser, men først og fremst for barn og unge.

– Det gjelder skoler, barnehager, fritid og idrett. På alle de områdene har det vært tiltak, og vi går grundig gjennom det for å se på muligheter for gjøre tilpasninger slik at hverdagen blir mest mulig normal, sa han til NTB onsdag.