Øystein Sundelin trakk seg før mistillitsforslaget mot ham skulle behandles i dag, slik først omtalt av Dagbladet. Dermed tar nåværende nestleder Anne Haabeth Rygg trolig over vervet hans.

Dette ettersom et klart flertall av bystyregruppa har stilt seg bak mistillitsforslaget, ifølge de som har fremmet det.

I utgangspunktet stilte åtte av de 15 faste representantene i gruppa og ti vararepresentanter seg bak mistillitsforslaget, som ble offentlig kjent fredag. Senere skal ytterligere fem gruppemedlemmer ha sagt at de støttet forslaget. Det vil si at 23 av 33 i gruppa ville vrake Sundelin.

Ubesvarte spørsmål

Likevel er det fortsatt en rekke spørsmål som gjenstår foran partiets gruppemøte klokka 18. Følgende er de mest sentrale:

1. Mistillitsfremmerne ønsker å fjerne Sundelin fra sin heltidsstilling som leder for byutviklingsvalget og sette inn Hermann Kopp som midlertidig leder. Det er uklart hva som blir utfallet av dette.

2. Blir Rygg utfordret som gruppeleder?

3. Hvem blir gruppens nestleder? Blir det Ola Kvisgaard? Og hvis Rygg blir leder, blir nestlederen da fra Sundelins støttespillere?

Det er heller ikke sikkert alle disse spørsmålene blir avklart under dagens møte, eller om gruppa velger å utsette avgjørelser.

Kan miste heltidsposisjon

Høyre ønsket i utgangspunktet å bytte verv med Venstre i forbindelse med mistillitsforslaget.

Hallstein Bjercke har imidlertid avvist overfor VG at de vil gi fra seg nestlederstillingen i kultur- og utdanningsutvalget i bytte mot Sundelins stilling som leder av byutviklingsutvalget.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Øystein Sundelin angående om han fortsatt vil kjempe for stillingen som leder av byutviklingsutvalget. Han avviser ikke at det vil være aktuelt å fortsette som leder for utvalget.

– Nå ønsket jeg å sette Oslo Høyre først ved å trekke meg som gruppeleder, så får gruppen på bakgrunn av det ha en ryddig diskusjon om hva de gjør videre, sier han til AO.

Om hele prosessen med mistillitsforslaget, og måten dette har blitt fremlagt på, sier han følgende.

– Oslo Høyre og jeg har fremdeles vårt kjærlighetsforhold i behold, men det er klart at de enkeltrepresentantene som har hatt sitater om meg på trykk har såret meg og gjort meg trist, men de snakker ikke på vegne av Oslo Høyre, de snakker på vegne av seg selv.

Uenighet i partiet

Kveldens møte kommer på et tidspunkt der det er stor uenighet innad i Oslo Høyre.

Ifølge VG skal Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde ha forsøkt å løse konflikten under et møte søndag. Da skal hun ha foreslått at både Rygg og Sundelin skulle trekke seg fra gruppeledelsen. Dette skal Sundelin ha godtatt, mens Rygg sa nei.

Der mange er misfornøyde med Øystein Sundelins opptreden som gruppeleder, er andre irriterte over hvordan mistillitsforslaget ble håndtert og måten det kom ut i offentligheten på.

Tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland er blant dem som har uttalt seg kritisk. Samtidig skriver NTB at blant de sju faste bystyrerepresentantene som ikke undertegnet mistillitsforslaget, er flere mildt sagt kritisk til prosessen.

– Hjertet mitt blør. Jeg har null tillit til dem som står bak denne prosessen, sier en av dem til nyhetsbyrået.

– Manglende tillit

Både Anne Haabeth Rygg og Ola Kvisgaard har avslått å kommentere saken i forkant av møtet.

– Jeg vil begynne med å si at dette ikke er noe hyggelig, sa Rygg til Avisa Oslo på fredag.

– Jeg stiller meg likevel bak fordi vi gjentatte ganger har opplevd at vår gruppeleder holder informasjon tilbake, eller lar være å fortelle hele sannheten når det skal tas beslutninger og voteres. Det skaper en situasjon der vi har manglende tillit internt i gruppa, men også overfor andre partier, fortsatte nestlederen i Høyres bystyregruppe.

Sundelin har selv hevdet at mistilliten i realiteten handler om uenighet om politisk retning.