Det bekrefter finansbyråd Einar Wilhelmsen overfor Avisa Oslo.

Onsdag presenterte regjeringen et forslag som blant annet innebar å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 prosent til 45 prosent med virkning fra og med inntektsåret 2022.

For Oslo kan dette få dramatiske følger, da kommunen er delvis avhengig av inntektene fra sitt heleide kraftselskap Hafslund.

En uke før regjeringens forslag ble presentert, la byrådet frem sitt forslag til Oslo-budsjett for 2023. Dette forslaget er ikke lenger realistisk, da Oslo lener seg tungt på inntekter fra salg av strøm for å finansiere budsjettet.

– Dette er rett og slett dramatisk. Jeg har ikke opplevd noen gang å måtte kutte så mye i et kommunebudsjett så fort. Det har stor betydning og vi må nå snu oss rundt veldig raskt, sier Wilhelmsen.

Budsjetterte med 2,5 milliarder

Da byrådet la frem sitt forslag til budsjett for 2023, var 2,5 av de 90 milliardene byrådet foreslo å bruke hentet ut som utbytte fra Hafslund.

Dette ville i så fall vært en økning på 750 millioner kroner fra 2021, da kommunen tok ut 1,75 milliarder i utbytte, som ble brukt i 2022-budsjettet.

Overfor NRK har finansbyråd Einar Wilhelmsen tidligere takket de høye strømprisene – og dermed de høye inntektene til Hafslund – for at budsjettforslaget som ble lagt frem forrige uke ikke var et krisebudsjett. Nå må imidlertid byrådet gå i full kuttemodus:

– Vi snur hver stein for å finne en måte å håndtere dette på, sier han nå.

Får konsekvenser for velferden

Wilhelmsen beskriver det som frustrerende å få et slikt kutt i fanget rett etter å ha lagt frem forslag til budsjett. Han mener regjeringens argument om at skattegrepet tas for ikke å kutte i velferden er feilslått, ettersom 90 prosent av Norges kraftselskaper er offentlig eid, og i stor grad av kommunene.

– Det er ganske spesielt når staten på denne måten tar kommunenes penger. Det er kommunen som er den store velferdsleverandøren, vi leverer skole, barnehage og sykehjem. Det er en vanvittig sentralisering som slår rett inn i kommunebudsjettene.

– Jobber dere opp mot regjeringen for å få dem til å snu?

– Jeg håper de leser avisa. Så pågår det nok masse politisk dialog.

Venter på statsbudsjettet

Men det er ikke bare den foreslåtte skatteøkningen på vannkraft som skaper hodebry for byrådet. Neste uke legges forslag til statsbudsjett for 2023 frem. Da blir det klart hvor mye regjeringen planlegger å sette av til kommunene.

Det er dermed stor usikkerhet knyttet til hva som vil skje med neste års Oslo-budsjett.

– Vi får se hva som kommer i statsbudsjettet, men jeg må innrømme at jeg ikke er veldig optimistisk. Vi får håpe det ikke kommer ytterligere kutt for norske kommuner, sier Wilhelmsen

Han understreker at den foreslåtte ordningen ikke bare får konsekvenser for neste års budsjett, men for alle år fremover.

– Dette er ikke engangspenger, det er snakk om et varig kutt, for dette vil redusere inntekten vår alle år fremover. Det er dramatisk. Jeg har ikke helt oversikt over hvordan dette blir i 2024, 25 og 26 ennå, men det vil slå hardt ut.