Manglerudtunnelen har vært lovet og planlagt i snart 30 år. Den skal fjerne helseskadelig luft- og støyforurensing i et tett befolket boligområde. Allerede for 30 år siden var veien sterkt trafikkert, og vurdert som en stor belastning for lokalbefolkningen. I mellomtiden har trafikken økt og økt. Så å si all tungtransport inn og ut av Norge dundrer daglig forbi skole, barnehager, boliger. Situasjonen er uutholdelig. Likevel mener byrådet at dette er noe vi må finne oss i.

Det siste året har samferdselsdepartementet mottatt innspill fra hele landet før ny transportplan utformes. Politikere fra hele landet har jobbet for sine tunneler og veistrekninger. Veier med betydelig mindre trafikk enn E6 gjennom Manglerud blir fremhevet som store belastninger for lokalsamfunn. Oslo-byrådet har ikke kjempet for oss på Manglerud.

E6 fra Ryen til Alnabru er en av Norges aller mest trafikkerteveistrekninger, og denne skjærer rett igjennom et etablert boligområde. Partiene som styrer i Oslo burde gjøre det de kan for å finne en løsning. Det gjør de ikke. Tvert imot sierbyrådet, som skal snakke vår sak, at de ikke ønsker Manglerudtunnelen. MDG, Ap og SV vil heller gjennomføre avbøtende tiltak.

Problemet er bare at der ikke er flere avbøtende tiltak å gjøre. Støyskjerm er bygget for lengst, og å plante trær er det ikke plass til. Selv om vi skulle nå målet om null vekst i personbiltrafikken, vil fortsatt tungtransporten øke. Vi vil i årene som kommer uansett måtte regne med svimlende100.000 biler i døgnet gjennom nabolaget vårt.

Tungtransporten er med vitende vilje konsentrert til denne veien gjennom vårt lokalsamfunnet. Den er flyttet bort fra Mosseveien og andre områder der folk bor. Folk på Manglerud, Høyenhall, Rognerud må ta hele støyten. Og finne oss i det.

Vi skal finne oss i at vårt lokalmiljø, der barn og unge daglig ferdes på tvers på vei til skole og fritidsaktiviteter, er delt i to av en brølende, forurensende barriere. Vi skal finne oss i at vi må leve hver bidige dag med helseskadelige støy- og luftforurensning i vårt nabolag.

For oss som lever på Høyenhall og Manglerud er det enormt provoserende at de som er valgt til å snakke vår sak, ikke gjør det de kan for å fjerne trafikken fra vårt nabolag. Våre lokale politikere i bydelen har skjønt det for lengst; Manglerudtunnelen har tverrpolitisk støtte i bydelsutvalget.Likevel lar byrådet være å fremme vår sak til samferdselsdepartementet.

Det er en enorm skuffelse at Manglerudtunnelen ikke ligger inne med finansiering i den nye nasjonale transportplanen. Men vi er ikke overrasket. Byrådet i Oslo har ikke løftet vår sak, og dermed taper prosjektet i den nasjonale konkurransen om samferdselsmidler.

Det eneste håpet for oss som bor og lever ved Ring 3 på Manglerud, er at vi får et politisk skifte i Oslo ved neste lokalvalg.

Les også

Ingen barn i Oslo bør vokse opp under slike forhold