Ifølge Aftenposten kommer kvitteringsprosjektet til å være i «et område større enn en bydel», men ikke hele politidistriktet. Hvor lenge pilotordningen skal vare, er ikke bestemt.

– Vi ønsker å bli bedre på hvordan vi møter mennesker og gjennomfører personkontroller, sier visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari fra Oslo politidistrikt til avisa.

Partiets justispolitiker Andreas Sjalg Unneland sier at partiet hans ser på prosjektet som «starten på en utrulling» både i Oslo og Norge.

– Dette vil styrke tilliten folk har til politiet, sier Unneland til Avisa Oslo mandag.

Vil ha større utrulling

Ordningen med kvittering har tidligere blitt kritisert av Oslo Frps Lars Petter Solås. Han advarte mot at politiet i praksis vil vegre seg mot å gjennomføre nødvendig kontroller.

Da Avisa Oslo spør SV-eren Unneland om hvorfor han allerede nå kan konkludere med at en større utrulling er ønskelig, svarer han som følger:

– Kvitteringsordning er allerede innført i en rekke andre land. Vi vet at unge med minoritetsbakgrunn blir stoppet oftere enn andre. Det gir grobunn for mistillit. Jeg tenker det er bra om politiet må tenke seg om en ekstra gang før de foretar kontroller.

– Naturlig å starte i sentrum

– Er det alltid positivt at politiet tenker seg om en ekstra gang før de gjennomfører kontroller?

– Politiet skal ikke stoppe folk ved mindre det er nødvendig, understreker Unneland, samtidig som han igjen understreker viktigheten av at ikke unge mennesker opplever å bli utsatt for etnisk profilering og at de blir kontrollert uten grunn.

På spørsmål om han har noen forventninger til hvor politiet gjennomfører pilotprosjektet sitt, sier han at politiet vurderer dette.

– Men jeg tenker det er naturlig å starte i sentrum og i bydelene der minoritetspersoner opplever at de blir stoppet unødvendig mye, sier Andreas Sjalg Unneland til Avisa Oslo.

Visepolitimester i Oslo politidistrikt, Cecilie Lilaas-Skari sier til AO at det ikke er bestemt hvilke områder de starter i.

– Hvor i Oslo kommer pilotprosjektet med kvittering til å være?

– Det vil bli i et avgrenset geografisk område, men det er ikke bestemt hvor det skal være ennå. Det vil bli besluttet etter at vi blant annet har fått innspill fra Oslo kommune og ulike organisasjoner. Ordningen skal igangsettes 5. desember i år.

– Hvis dere ikke kan være helt konkrete: SV-politiker Andreas Sjalg Unneland mener at sentrum og Oslo øst er naturlig. Kommer ordningen til å dekke noen av disse delene av Oslo?

– Det er per nå ikke besluttet i hvilke områder pilotprosjektet skal være. Det vil også være en avveining av hvor stort området skal være, avslutter visepolitimesteren.

LES OGSÅ: