Østfoldbanen vil da betjene lokaltrafikken mellom Ski og Oslo S, deriblant stasjonene Nordstrand, Ljan, Hauketo, Holmlia og Rosenholm i Oslo.

Bane Nor har satt av 420 millioner til vedlikehold av strekningen fram til 2023.

På Bekkelaget startet i fjor arbeidet med å erstatte og fornye støttemurene for jernbanesporene. På utsiden er det et bratt heng ned mot E18 Mosseveien.

Det skjer på samme sted hvor det dødelige Bekkelagsskredet fant sted i 1953.

I 2021 bruker Bane Nor rundt 170 millioner på denne jobben.

– Prosjektet jobber med sikkerhet for jernbaneskinner og for å hindre steinsprang ned på den trafikkerte Mosseveien, skriver kommunikasjonsrådgiver Liv Tone Otterholt i Bane Nor i en e-post til Avisa Oslo.

Lenger syd i bydelen pusser Bane Nor opp fasaden på stasjonsbygningen på Ljan. Det skal koste to millioner kroner.

Nytt signalsystem

I 2025 vil det nye signalsystemet ERTMS stå ferdig på Østfoldbanen. Enkelt forklart er dette et nytt, digitalt signalsystem, som er felles for de europeiske landene.

Mye skal gjøres før den tid, med å legge til rette for kabler, strømforsyning og tekniske bygg. Mellom Oslo og Ski er arbeidet allerede i gang.

– I kontrakten inngår til sammen nesten fire kilometer nye føringsveier for kabler. Vi gjenbruker også det som er i god stand, om lag 13 000 meter føringsvei. 88 kabelkummer inngår også, flere av disse skal gjenbrukes, opplyser Otterholt

For å kunne håndtere det nye systemet i 2025, må Bane Nors eget mobilnettverk oppgraderes. Nettverk brukes for å styre kommunikasjonen mellom lokførerne i togene og de som styrer trafikken på sentralene.

Arbeidet er allerede i gang, og skal stå ferdig i 2023.

I 2023 og 2024 starter arbeidet med installeringen av selve signalsystemet. Kostnaden for dette er på 120 millioner kroner. I 2025 vil det gjennomføres tester og kontroller, før systemet tas i bruk på høsten.

Milepæl i sommer

Som AO tidligere har skrevet, blir 9. august i år, etter en sommerperiode med buss for tog, en viktig dato for Follobaneprosjektet. Da skal togene på Østfoldbanen kjøre i en ny trasé ut og inn av Oslo S.

På vei inn sydfra vil togene kjøre i den nye Kongshavntunnelen, som går inn i Ekebergåsen ved Sydhavna. På vei ut vil togene kjøre utenom åsen, men gjennom en ny tunnel under Middelalderparken.

Når Follobanen står ferdig neste år, vil det antakeligvis bli bedre plass på togene som stopper på lokalstasjonene i Oslo og Nordre Follo. Direktetog til Ski kjører den nye Blixtunnelen, som er to mil lang, mens lokaltogene kjører på dagens Østfoldbane, i traseen fra slutten av 1800-tallet.

– Det blir bedre punktlighet. Tilbudet til reisende blir mer robust og mindre sårbart for forsinkelser, skriver Otterholt.

Østfoldbanen

* Åpnet under navnet Smaalensbanen til Kornsjø utenfor Halden i 1879.

* Vestre linje mellom Oslo og Ski går stort sett i samme trasé som den gjorde under åpningen.

* Unntakene er blant annet omleggingen ved Bekkelaget, hvor det ble bygget tunnel mellom Bekkelaget og Sjursøya etter raset i 1953.

* De fem Oslo-stasjonene er Nordstrand (1880), Ljan (1879), Hauketo (1925), Holmlia (1988) og Rosenholm (1988).

* Fra 1879 til 1983 var det en holdeplass på Bekkelaget.