Det fremkommer av en kjennelse som ble avsagt i Oslo tingrett torsdag. Her besluttet retten å fengsle den 22 år gamle mannen i fire uker, i tråd med påtalemyndighetens ønske.

Mannen er siktet for kroppsskade etter at han skal ha stukket en annen mann med det som er beskrevet som en skarp gjenstand.

Hendelsen fant sted i 16-tiden onsdag ettermiddag på Grønland, utenfor det nedlagte utestedet Stargate ved Vaterlandsbrua.

Sendt til sykehus

Fornærmede måtte få behandling på Ullevål sykehus, men skal ikke ha blitt påført livstruende skader. Politiet har foreløpig ikke opplyst hva han skal ha blitt stukket med.

I fengslingskjennelsen mot 22-åringen fremkommer det at han på ingen måte er ukjent for politiet. Blant annet skal han møte i retten 4. oktober, der han er tiltalt for narkotikakriminalitet og vold.

Oslo tingrett kommer derfor til at det foreligger gjentakelsesfare.

«Gjentakelsesfaren underbygges særlig av at siktede er tiltalt for fem overtredelser av straffeloven § 271 i perioden fra desember 2021 til ut i midten av februar 2022. Ut fra beskrivelsene fremstår ikke voldshendelsene bagatellmessige og knytter seg til ulike fornærmede på ulike tidspunkter», heter det i fengslingskjennelsen.

«I tillegg til dette er hans forhold til narkotika hvor han også er tiltalt for flere overtredelser og videre at flere av forholdene også synes begått mens han er påvirket. Samlet sett utgjør hans forhold til narkotika, hans gjentakende voldelig adferd at vilkåret om gjentakelsesfare er oppfylt», skriver retten videre.

Brev- og besøksforbud

Han underlegges også brev- og besøksforbud den første uken i varetekt.

Det begrunnes blant annet med faren for bevisforspillelse.

«Retten har konkret vektlagt at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase, og at det gjenstår flere etterforskingsskritt i form av avhør, videoundersøkelser og åstedsundersøkelser», mener retten.

Det er uklart hvordan 22-åringen stiller seg til siktelsen.