Det er dette Oslo-valget handler om.

Skal folk orke å jobbe i eldreomsorgen må de kunne få en anstendig lønn, et normalt arbeidspress og en stilling de kan ta boliglån med.

Etter å ha hørt byrådsleder Raymond Johansen i duell mot Høyres utfordrerkandidat Eirik Lae Solberg på politisk kvarter 16.05.2023, har jeg behov for å avkrefte noen myter.

Myte 1: Arbeiderpartiet er imot private aktører i eldreomsorgen.

Det er feil. I Oslo finnes det i dag 17 private sykehjem og 26 kommunale sykehjem. Med andre ord driftes 40 prosent av Oslos sykehjem av private aktører. Det er politikk som byrådet støtter, fordi det er bra med et alternativ til det offentlige.

Det vi sier nei til er kommersielle aktører i eldreomsorgen. Det betyr at multinasjonale selskap som Norlandia skal kunne ta over driften av sykehjem, tjene penger på eldreomsorg og ta ut i profitt til noen rike investorer i utlandet.

Vi mener at hver krone av fellesskapets skattepenger bør gå tilbake i tilbudet til Oslos eldre, derfor sier vi nei til kommersielle.

Myte 2: Det spiller ingen rolle hvem som drifter eldreomsorgen, så lenge de eldre får et godt tilbud

For helsefagarbeiderne Sigrid Esteban og Melche Gem Kitane spiller det enormt stor rolle. Sigrid gikk opp 90.000 og Melche 70.000 i årslønn da Oslo kommune tok over driften av Oppsalhjemmet fra Norlandia.

Den beste eldreomsorgen gis av ansatte som har tid, tillit og som gleder seg til å gå på jobb. Skal vi få flere unge til å velge helseutdanning, må de møte et arbeidsliv det frister å begynne i. Da trenger de skikkelige lønns- og arbeidsvilkår på jobb.

Myte 3: Høyre kan garantere for samme lønn og pensjon på private sykehjem

Bare så lenge en tariffavtale varer. I det avtalen løper ut, er det fritt frem for bedriftene å justere lønn og pensjon som de vil. Resultatet har vi sett hver gang Oslo kommune har tatt tilbake et kommersielt sykehjem i offentlig drift. De ansatte går kraftig opp i lønn.

En forutsetning for at tariffavtalene skal fortsette å gjelde i en kommersiell bedrift så lenge den varer, er dessuten at det stilles krav om i anbudene. I de 18 årene Oslo Høyre hadde makta i Oslo stilte de aldri et sånt krav, de lot de kommersielle aktørene bestemme lønn som de ville.

Myte 4: Kommersielle aktører tør å være mer kreative enn det offentlige

Skal de kommersielle aktørene i eldreomsorgen ha råd til å ta ut profitt, er de nødt til å kutte i driften på sykehjemmet, eller i lønn og pensjon til de ansatte. Ingen av delene gir bedre eldreomsorg.

Når det er Oslo kommune som selv drifter sykehusene kan vi lage politikk for den beste eldreomsorgen, og i bystyret kan vi påvirke hva slags tilbud sykehjemmene i Oslo skal ha. På Lambertseterhjemmet jobber for eksempel alle de ansatte i 100 prosent stilling. Det koster litt mer for det offentlige, men det gir forutsigbarhet, trygghet for de eldre og bedre likestillingspolitikk.

Og på sikt kan det gi en eldreomsorg som flere har lyst til å jobbe i. Det er det verdt å satse videre på.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Hun hadde pyntet huset og kjøpt nye gardiner. Men ingen kom på besøk

Les også

I hjemmetjenesten i Oslo er det «bytterett.» Vet folk det?

Les også

Å rope på pårørende er ikke veien å gå