Rådhusbrygge 5 er i dårlig stand og Oslo Havn skal stå for oppgraderingen. I tillegg til ny kai, er det planlagt å legge steinheller på området som resten av Rådhusplassen.

River den gamle kaia

Oslo Havn har bestemt å rive den eksisterende kaia og bygge ny pelekai i betong. Det skriver Oslo Havn på sine hjemmesider.

– Kaifronten vil være den samme som der dagens kai går, men kaia vil heves cirka femti centimeter slik at den kommer på samme høyde som Rådhusbrygge 4. I tillegg vil kaia tilrettelegges for eventuelt framtidig etablering av landstrøm til hurtigbåtsambandet, sier prosjektleder Eirik Myklebust fra Oslo Havn.

Det vil også etableres en ny veioppbygging på linje med resten av Rådhusplassen.

– Når store deler av bakområdet uansett må graves opp i forbindelse med bygging av ny kai er det også naturlig å fullføre helleleggingen av Rådhusplassen vest, som i dag er asfaltert. Det vil gi Rådhusplassen et fint, helhetlig uttrykk, sier prosjektlederen.

Statsforvalteren har gitt grønt lys til Oslo Havn for å sette i gang med rehabiliteringen. Nå avventer de igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten.

Ruter-båten blir midlertidig flyttet

Ruters hurtigbåtsamband B20 Aker Brygge til Slemmestad via Vollen bruker i dag kaien. Denne vil da i ombyggingsperioden benytte seg av brygge A, som ligger nærmest Aker Brygge. Hurtigbåten B21 Aker Brygge til Son skal også bruke brygge A til og med høstferien.

Sykkelstativene i området vil også bli tatt bort i byggeperioden.