En 18-årig mann ble i Oslo tingrett i november i fjor dømt til fengsel i fire og et halvt år, ett av dem betinget, for drapsforsøk.

Ifølge påtalemyndigheten knivstakk han en annen mann flere ganger med kniv ved en barnehage på Linderud 1. februar i fjor. Fornærmede ble påført stikkskader i brystet, buken, i baken, på overarmen og i skulderen.

Skadene i brystet og buken ble beskrevet som livstruende.

I tillegg ble fem andre unge menn og en ung jente dømt i samme sak, for medvirkning til grov kroppsskade. For dem endte det med fengselsstraff fra ett år til to år og åtte måneder, der deler av straffen ble gjort betinget.

Samtlige ble idømt kontaktforbud over fornærmede i fem år, samt å betale ham 150.000 kroner i oppreisning.

Fem av mennene – herunder 18-åringen som ble dømt for drapsforsøk – anket dommen.

Forhold med fornærmede

Saken gikk over åtte dager i Borgarting lagmannsrett i april. Her kom det frem at den domfelte jenta er kjæreste med 18-åringen som stakk. Hun hadde hatt et seksuelt forhold med fornærmede og bidro den aktuelle kvelden med å lokke ham til barnehagen.

18-åringen selv forklarte at han ville snakke med fornærmede, men lagmannsretten legger til grunn at han hadde andre intensjoner. Blant annet viser de til at han var bevæpnet en kjøkkenkniv allerede før «samtalen»:

«På bakgrunn av omstendighetene i saken og forklaringene fra de andre involverte i avhør og i retten, finner lagmannsretten det bevist ut over enhver rimelig tvil at siktemålet med et slikt møte ikke var en fredelig samtale, men at det helt fra starten av var et siktemål at det skulle foretas en konfrontasjon med og avstraffelse».

Da fornærmede kom til barnehagen, mener retten at 18-åringen umiddelbart gikk til angrep på ham. Det er uklart hvor mange ganger han ble knivstukket. Tiltalte har hevdet at han stakk ham to ganger i armen, mens behandlende leger mener at det kan ha vært så mange som ti stikk.

Flere av de andre tiltalte har erkjent å ha vært til stede og utøvd vold mot den fornærmede mannen i form av slag og spark.

«Voldsutøvelsen var kortvarig og intens», heter det i dommen.

Tok ut SIM-kortet

18-åringen ringte selv politiets nødetaten etter å forlatt stedet, riktignok etter først å ha tatt ut SIM-kortene. Her fortalte han at det lå en blødende person på Linderud, før samtalen ble brutt. Politiet agerte først ikke på oppringingen, før fornærmede ble funnet liggende på T-banestasjonen like ved om lag 20 minutter etter hendelsen.

Politiet avdekket raskt kontakten mellom ham og den domfelte jenta. På den måten fikk de også sporet opp de andre.

I likhet med tingretten, kommer lagmannsretten til at 18-åringen skal dømmes for drapsforsøk og de øvrige for medvirkning til grov kroppsskade.

I praksis ender straffeutmålingen på omtrent det samme for hovedmannen. Tingrettens dom på fire og et halvt år var en deldom sammen med en annen dom fra juni i fjor. Lagmannsretten mener imidlertid at det korrekte er å gi ham en særskilt dom for drapsforsøk på ubetinget fengsel i tre år og et halvt år.

For de øvrige ender saken med fengsel fra ni måneder til to år og tre måneder. Igjen gjøres deler av fengselsstraffene betinget.

Videre domfelles samtlige til å betale til sammen 8000 kroner i erstatning og 185.000 kroner i oppreisning til fornærmede.