Torsdag beskrev Avisa Oslo det belastede området mellom Gunerius og Kiwi-butikken i Storgata.

Det ble både observert og dokumentert åpenlyse kjøp- og salgssituasjoner på det konfliktfylte stedet midt i Oslo sentrum.

Flere reagerer på situasjonen som beskrives som utrygg og slitsom for både rusbrukere og nærmiljøet.

Arild Knutsen (51) har fulgt forflytningen av Oslos åpne rusmiljø fra Plata, gjennom sentrum, og opp til dagens oppholdssted i Storgata.

– Jeg forstår at folk reagerer på det som foregår her. Nå for tiden er det et høyt antall mennesker der, og mye konflikt. Situasjonen i Storgata er ille for alle, sier Knutsen.

– Et mye mer splittet miljø

– Etter pandemien har det kommet en del nye grupper inn i det «åpne rusmiljøet». Det er snakk om nye brukergrupper - flere unge voksne. Det har blitt et mye mer splitta miljø, med mer konflikter. Det har alltid vært et litt kaotisk miljø, men ikke sånn som nå, forteller Knutsen.

Knutsen er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, og deltar aktivt i sentrumssamarbeidet som siden 2011 har arbeidet overfor det åpne rusmiljøet. Han kjenner godt til området.

Den siste tiden har flere av de han beskriver som «den faste gjengen» på stedet fortalt at de føler seg utrygge i Storgata. De tør ikke å oppsøke stedet til visse tider, og de opplever stedet som skummelt, ifølge Knutsen.

Resonnementene hans bekreftes i stor grad i en rapport fra 2020, utført av Uteseksjonen på bestilling fra Velferdsetaten.

Her beskrives en økende grad av yngre brukere, samt at mange opplever miljøet som utrygt, spesielt på sein kveld og natt. Voldshendelser er utbredt, og mange velger å bevæpne seg for sin egen sikkerhet.

I tillegg føler flere seg jaget rundt, mener Knutsen.


Politiet: – Vi jager ikke rusmiljøet rundt

Politiet har så langt i 2021 gjennomført 1.959 bortvisninger fra de åpne rusmiljøene i Storgata, Urtegata, Kristparken og Mariboes gate. I en samtale med Avisa Oslo understreker Lasse Saastad, politioverbetjent i Enhet sentrum, at bortvisningene handler om «uønsket atferd» som rop og skrik, drikking og åpenlys salg og bruk av narkotika.

– Vi jager ikke rusmiljøet rundt, noe kanskje enkelte har et inntrykk av at vi gjør, sier Saastad.

Knutsen deler ikke helt den oppfatningen:

– Jeg tror nok ledelsen i politiet mener at man ikke jager rusbrukerne fra Storgata, men mange i miljøet føler at de har stramma grepet i det siste. Mange føler seg plaget og jaga av politiet, sier Knutsen.

– På en formiddag står det gjerne en gruppe på rundt femti mennesker utenfor Kiwi. Så kommer det en politibil, og plutselig er alle borte. Jeg skjønner jo at det er fint for de som jobber på butikkene, og de som går forbi, men disse folkene går jo ikke til et bedre sted.

– Rusbrukerne kan ikke fjernes med et viskelær, og det som skjer nå er at de bare jages mellom ulike faste gater og hjørner, legger han til.

LES OGSÅ: Vi er så vant til å leve med rusmiljøet at det ikke lenger defineres som et stort problem, men det er det

Ønsker å spre miljøet

For politiet er forflytningen ønskelig. Saastad mener det er bra å spre rusmiljøet for å hindre de store ansamlinger som de observerer i Storgata og Urtegata.

– Det er en naturlig konsekvens av mer tilstedeværelse av politiet at de flytter på seg. Vi tenker det kan være gunstig at rusmiljøet sprer seg litt, sier Lasse Saastad.

– Er du ikke enig i at det er gunstig å spre miljøet?

– Det man holder på med nå er ikke bra i det hele tatt, svarer Knutsen kontant før han legger til:

– Det kan være fint å spre rusmiljøet, både for å hindre fremmedfrykten som oppstår når folk utenfra ser store ansamlinger, og fordi det ofte oppstår en del kriminalitet i randsonen når rusmiljøet blir for stort. Dessuten er jo ikke rusbrukere en homogen gruppe, de har sine bekjentskaper som de trives og føler seg trygge med.

Knutsen mener det må etableres flere ulike væresteder, og at dette vil gjøre at man hindrer fremveksten av store konflikter i miljøer som flytter seg på måfå rundt i byen.

– Å spre miljøet med politiinngrep gjør det bare vondt verre.

Han er heller ikke helt enig i at politiets økte tilstedeværelse i det åpne rusmiljøet, gjennom Enhet sentrums nyopprettede avsnitt, har dempet konfliktnivået.

– Jeg har fulgt miljøet siden det var på Kirkeristen, og ble jagd derfra til Plata, og så oppover i sentrum før det nå har endt opp i Storgata. Politiets tilstedeværelse har aldri hatt en positiv effektiv. Det blir mer uoversiktlig og mer forflytning, som igjen fører til «bøffing» (salg av uekte rusmidler, red.anm.), vold og mer konflikt.

– Ser ut som en gate i en europeisk storby på 80-tallet

Politiet forteller at de opplever økt tillit fra rusbrukerne etter opprettelsen av et eget avsnitt mot det åpne rusmiljøet i mai 2020. Ifølge politioverbetjent Saastad, så er de fleste anmeldelsene om vold opprettet av politiet på vegne av brukerne.

– Det har blitt et bedre forhold mellom brukere og vektere og politi. For ti år siden var vekterne rusbrukernes verste mareritt, sier Knutsen og slår ut med armene mot plassen utenfor Oslo City, hvor rusbrukere ble spylt med vann for å fjerne seg en vinterdag i 2011.

– Nå etterspør jo mange av brukerne trivselsvekter fra kommunen. Og slik kan det være med politiet også, for alle trenger politiet, og ofte så er det viktig å ha dem der. Men når du ikke vet om de kommer for å ta deg for narkotikabruk, eller for å støtte deg mot noen med dårlig atferd, så blir det utrygt, sier han.

– Er det utrygt i Storgata nå?

– Ja, særlig for brukerne selv. Det er høyt konfliktnivå mellom ulike grupper, og politiinngrep fører til risikobruk og farer for overdoser. For mange føles det å stå der som en offentlig gapestokk. Ingen ønsker jo å være til plage for andre.

– Hva er et bedre alternativ enn slik det er nå, da?

– Jeg tenker at man må videreutvikle hjelpetiltakene og aktivitetstiltakene i sentrum. Samtidig må man etablere væresteder både innendørs og utendørs. Hvis rusbrukerne hadde hatt flere, avgrensa og litt skjerma steder å være, så ville det dempet konfliktnivået, sier Knutsen.

– Storgata i dag ser ut som en gate i en typisk europeisk storby på 80- og 90-tallet. Det er en inhuman og gammeldags behandling av vanskeligstilte, avslutter han.

Les også

Her flyter dopet fritt på åpen gate