Det betyr at politiet foreløpig ikke har lyktes med å få forklaringen til noen av mennene som er siktet etter masseskytingen natt til 25. juni:

  • Zaniar Matapour (43) har ikke ønsket å stille i avhør, men er for tiden underlagt tvungen rettspsykiatrisk observasjon i Bergen.
  • De to mennene som ble pågrepet i slutten av september og siktet for medvirkning, har heller ikke ønsket å forklare seg.
  • Den fjerde siktede, 45 år gamle Arfan Bhatti, er som kjent i Pakistan.

– Det er forsøkt gjennomført avhør av de to som er siktet for medvirkning, sier politiadvokat Ingvild Myrold til Avisa Oslo.

– Den ene av dem, mannen i 40-årene, ønsket først å avgi forklaring, men senere har han nektet. Den andre siktede har også nektet å avgi forklaring, fortsetter hun.

– Enda bredere

På spørsmål om hva det betyr for politiets etterforskning, svarer Myrold:

– Det er selvfølgelig viktig for oss å høre de siktedes forklaringer, fordi det kan gi oss nødvendig informasjon, samt være med å belyse spørsmålet om skyld og uskyld. Når de ikke vil avgi forklaring, må vi etterforske enda bredere i form av vitneavhør, avhør av familie, venner, beslag og teledata.

Fra tidligere er det kjent at det har vært aktuelt for politiet å gjennomføre såkalte rettslige avhør av personer i Matapours omgangskrets.

– Vi har ikke gjennomført noen rettslige avhør ennå, men det er noe vi vurderer fortløpende, sier Myrold.

Hvorfor de siktede mennene ikke vil stille i avhør, er uklart. Det har ikke lyktes for Avisa Oslo å få en kommentar fra deres forsvarere, advokatene Øyvind Bratlien og Victoria Holmen.

– Å nekte å forklare seg er en rett de har etter straffeprosessloven. Den retten har de benyttet seg av, sier Myrold.

Ingen Bhatti-bekreftelse

Kun dager etter at politiet gikk ut med en internasjonalt etterlysning av den kjente islamisten Arfan Bhatti 23. september, kom det meldinger fra Pakistan om at han skal ha blitt anholdt av pakistansk politi.

Siden har politiet jobbet med å få bekreftet disse opplysningene.

– Vi har ikke mottatt noen offisiell bekreftelse på at han er pågrepet i vår sak. Norske myndigheter følger saken tett og har et godt samarbeid med pakistanske myndigheter. Utover det kan jeg ikke gå inn på detaljene i arbeidet som pågår, sier Myrold.

Tidligere i sommer hadde Oslo politidistrikt egne mannskaper i Pakistan. Hva som status nå, vil de ikke gå inn på.

– Er dere noe nærmere å få Bhatti til Norge?

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på detaljene i arbeidet som pågår, svarer Myrold.

Hun vil heller ikke kommentere på hvilken måte politiet mener at mennene skal ha medvirket til skytingen 25. juni, der to mennesker ble drept og 21 skadet.

– Vi har gjennomført en grundig etterforskning gjennom hele sommeren. Det danner grunnlaget for å sikte disse personene for medvirkning. Av hensyn til etterforskningen, kan vi ikke gå inn på hvilken type medvirkning, sier Myrold.