Mandag ettermiddag ble den 29 år gamle mannen fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Politiet fikk rettens medhold i å fengsle ham i fire uker med brev- og besøksforbud, bekrefter politiadvokat Rita Parnas.

– Det er av hensyn til bevisforspillelsesfaren. Det er en rekke vitner som må avhøres, da det var flere personer til stede da dette skjedde, sier hun til Avisa Oslo.

Av smittevernhensyn ble rettsmøtet avviklet via videolink. Mannen deltok fra Oslo fengsel, med synlige skader i den ene hånda.

29-åringen er siktet for drapsforsøk etter at en mann – også han i 20-årene – ble funnet med stikkskader i magen ved en oppgang i Vogts gate på Grünerløkka lørdag formiddag. Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 10.45.

Fornærmede ble kjørt til Ullevål sykehus, der han fikk behandling for skader som er beskrevet som alvorlige. Han er utenfor livsfare, men har foreløpig ikke vært i stand til å la seg avhøre.

– Vi har ikke hatt muligheten til det på grunn av helsetilstanden hans, sier Parnas.

Nekter straffskyld

29-åringen nekter straffskyld for drapsforsøk, opplyser hans forsvarer, advokat Kjell Dahl, i forkant av fengslingsmøtet.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer til saken akkurat nå, sier Dahl til Avisa Oslo.

Siktede og fornærmede skal ha en relasjon fra tidligere.

– Det er en relasjon, uten at jeg vil beskrive det som en tett relasjon. De var på samme sted lørdag formiddag, der det oppsto en konflikt, sier Rita Parnas.

Det er også tatt beslag i en kniv, men det er uklart om det var nettopp denne som ble brukt til å påføre skadene. Selve knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, før fornærmede tok seg utendørs der han ble funnet av forbipasserende.

Erkjent de faktiske forhold

Politiet er foreløpig tilbakeholdne med å kommentere foranledningen til hendelsen.

– Siktede er avhørt, men vi er ikke ferdige. Han har erkjent de faktiske forhold i siktelsen, men han har ikke erkjent straffskyld for forsøk på drap, sier Parnas.

– Betyr det at han har påberopt seg nødverge?

– Jeg kan ikke gå inn på hva han har forklart, nettopp på grunn av bevisforspillelsesfaren, svarer politiadvokaten.

Selv knivstukket

Den siktede mannen er tidligere straffedømt en rekke ganger, blant annet for vold. I november i 2020 ble han dømt til fengsel i ett år og to måneder. Da hadde han slått og sparket en mann i Brugata i desember året før, slik at fornærmede ble påført brudd i ansiktet.

Dommen omfattet også oppbevaring av en mindre mengde narkotika, samt besittelse av kniv.

I retten forklarte mannen at han hadde kniven som beskyttelse etter at han selv har blitt knivstukket tidligere.

Dommen var en fellesstraff for en sak fra februar 2020, der han ble dømt for ran og forsøk på ran.

«Oppsøker rusmiljøet»

Tilbake i 2019 ble han også dømt for flere tilfeller av vold, blant annet mot en bussjåfør på Jernbanetorget. Oslo tingrett ila ham en straff på 120 dagers fengsel, men mannen anket dommen.

Anken ble imidlertid forkastet av Borgarting lagmannsrett.

I dommen vises det til at mannen «oppsøker rusmiljøet og derfor vanskelig kan sies å være i så klar rehabilitering som han anfører».

«Tiltalte ble i dommen fra tingretten som nevnt funnet skyldig i voldslovbrudd. Det var forsettlig og uprovosert vold begått i det offentlige rom. Nå har han igjen, og etter tingrettens dom, begått en voldshandling», skriver lagmannsretten.