Det som skulle være et vanlig rutineoppdrag på Kalbakken onsdag i forrige uke, ble plutselig langt mer dramatisk for bilbergeren fra Bærum Kranservice.

Vedkommende ble kalt ut av politiet for å hente en bil som var hensatt ved et busstopp på Flaen. Etter at politiets patrulje hadde forlatt stedet, kjørte bilbergeren av gårde med bilen på lasteplanet.

Sjåføren kom imidlertid ikke langt før han ble angrepet av det som viste seg å være bileieren og en kamerat.

Flere slag

Den ene av dem tok seg inn i førerhuset på bergingsbilen i fart, der han skal ha forsøkt å frata ham mobiltelefonen og rive nøkkelen ut av tenningen – med det resultat at den knakk.

I basketaket skal bilbergeren ha blitt tildelt flere slag.

– I stedet for å ta en fornuftig diskusjon om hvordan vi skulle løse dette, ble det mye kjeft. De var arrogante og klatret opp på bilen og begynte å slå etter meg. Jeg satt bak rattet hele tiden, har sjåføren tidligere fortalt i et intervju med Avisa Oslo.

Han lyktes med å kontakte politiet, som rykket ut til stedet med flere patruljer og pågrep bileieren og kameraten.

Nekter straffskyld

Fredag ble en av dem, en 23 år gammel mann, fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. I fengslingskjennelsen som ble avsagt samme ettermiddag, fremkommer det at han i tillegg til vold mot bilbergeren, er siktet for en annen voldsepisode i begynnelsen av januar.

Her skal han ha knivstukket en annen mann i armen med det fornærmede mener var en bajonett.

23-åringen nekter riktignok straffskyld og har forklart at han ikke var på åstedet, men Oslo tingrett har ikke festet lit til hans forklaring. Tvert imot mener de at det fremstår som sannsynlig at han forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

«Han har ikke navngitt noen andre han var med den aktuelle dagen. Det er heller ikke gitt noen grunn for hvorfor vitnet og fornærmede eventuelt feilaktig skal ha identifisert ham som gjerningsperson. Retten mener derfor at siktedes forklaring ikke kan tillegges avgjørende vekt», heter det i kjennelsen.

Frykter nye lovbrudd

Overfor retten argumenterte påtalemyndigheten med at det foreligger gjentakelsesfare dersom 23-åringen løslates. Det har de fått medhold i, blant annet med henvisning til at mannen er domfelt for lignende forhold en rekke ganger tidligere – senest i Asker og Bærum tingrett i februar i fjor.

Dommen var ferdig sonet 4. januar i år – kun dager før han 7. januar ble pågrepet i forbindelse med den påståtte knivstikkingen.

«Straffesakshistorikken tegner et bilde av at siktede har lav terskel for å ty til vold, og tidligere straffereaksjoner for samme type forhold har ikke avskrekket siktede fra å begå nye tilsvarende handlinger. Retten legger særlig vekt på at siktede er pågrepet og siktet for nye voldshandlinger i løpet av et kort tidsrom, rett etter løslatelse etter soning», står det i fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.