Tomtearealet på den gamle Veterinærhøgskolen er på over 50 mål. Det tilsvarer hele sju fotballbaner, og vil gi kommunen tomteareal til kommunale tilbud som skole, flerbrukshall og bibliotek, så vel som bydelspark.

Og dette er bare noe av alt det vil bli plass til.

Byrådsleder Raymond Johansen har lagt ut et bilde av seg selv foran den gamle, ærverdige bygningen på Adamstuen. Han smiler bredt.

- Folk vil bo i Oslo og i indre by. Kjøpet gir oss en unik mulighet til å løse flere av dagens og framtidas store utfordringer, skriver Johansen.

Les også:

Oslo bruker 1,3 milliarder på denne tomta - ingen vet hva som skal være her

Han understreker at Veterinærhøgskolen skal gå fra å være et lukket område til et levende og grønt byområde, tilgjengelig for alle, skriver Johansen og kommer med et aldri så lite spark til Høyre.

Tidligere har byrådslederen uttalt at dette er nok det største eiendomskjøpet Oslo kommune foretar noensinne. Folk vil bo i Oslo og vi må sikre oss arealer, så folk får det tilbudet de skal ha, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Johansen mener kjøpet av Veterinærhøgskolen er et viktig steg i retning av å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Planlegging og ny bruk kan starte umiddelbart.

Veterinærhøgskolen flyttet ut av lokalene allerede i april 2021.

Ønsker innspill

Den endelige bruken er ikke endelig bestemt. Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere uttalt at han ønsker seg innspill.

– Vi ønsker oss bred medvirkning fra lokalbefolkningen, slik at vi får gode innspill på bordet og kan tilrettelegge området best mulig, sier byrådsleder Johansen.

Det vil uansett ta flere år før området står ferdig, men utviklingsprosessen, bygging, rehabilitering og ferdigstillelse vil ta flere år. Inntil videre ønsker byrådet at byggene skal tas i bruk til midlertidige aktiviteter for å skape liv i området.

Aktuelt med nye skoler

Det kan også være at det kommer nye skoler på tomten på Adamstuen. Byrådet ser på mulighetene for en ny grunnskole på Adamstuen.

Det er også behov for en ny videregående skole i byen nær framtid.

Skolebyråd Thorkildsen har tidligere uttalt at byrådet er opptatt av å sikre skoletomter.

– Med kjøp av Veterinærhøgskolen sikrer vi skoletomter, slik at vi kan imøtekomme det voksende elevtallet i bydelen. Vi ønsker å etablere både en grunnskole og en videregående skole på området, sier byråd oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Kjøper av staten

Det nye kommunale foretaket Oslobygg Oslo KF skal ha ansvar for forvaltning, drift og videre utvikling av området på Adamstuen.

Midlertidig bruk om området skal utredes av Oslobygg KF. Det skal gi en oversikt over behov, muligheter og kostnader. Det er meningen av planene skal bli en del av Oslo kommunes budsjett- og beslutningsprosess.

Oslo kommune kjøper kun tre fjerdedeler av Veterinærhøgskolen. Det skjer via et direktekjøp av staten. Salget foregår til markedspris. Kjøpskontrakten er nå endelig vedtatt av bystyret.

Statsbygg skal å legge ut den siste fjerdedelen av tomten for salg i det åpne markedet.

Les også:

Oslo bruker 1,3 milliarder på denne tomta - ingen vet hva som skal være her

Byrådet vil bruke 1,3 milliarder på deler av Veterinærhøgskolen

Naturopprør på Bygdøy: – Det har aldri vært så ille som nå