Gründeren møter Avisa Oslo i en leilighet han er i ferd med å rydde seg ut av på toppen av Barcode i Bjørvika.

Han har måttet si opp avtalen på leiligheten, akkurat som med mange andre eiendommer de siste månedene.

– Det er vanskelig for mange, så jeg skal ikke bare syns synd på meg selv, understreker han.

Satset på eiendomskonsept

26-åringen jobbet som elektriker siden tenårene og beskriver at han tidlig ble økonomisk robust. Han kjøpte egen bolig som 18-åring og prøvde seg med utleie av den. Så fikk han ideen om selskapet Business Apartments.

Konseptet: inngå langsiktige leiekontrakter på boliger på steder som Barcode, Tjuvholmen og Sørenga. Deretter framleie de eksklusive leilighetene til næringsliv og ambassader på kort sikt – fullt utstyrt med møbler og fasiliteter som firmaet eier selv.

Berner sa opp elektrikerjobben, solgte leiligheten og satset alt, beskriver han.

Bedriften vokste raskt fra oppstart i 2019. Fra å starte med null eiendommer, hadde han på det meste en portefølje på nær 40 leiligheter det første året Men i en oppstartsfase med store investeringer er det ikke lett å gå med et regnskap i pluss, selv om omsetningen ifølge Berner var på rundt 700.000 i de beste månedene.

Les flere saker fra Avisa Oslo:

Jesus-pop skaper full splid - nå har bussjåfør Jan Kåre (56) mistet jobben

Så kom pandemien og nedstengningene. Avbestillingene strømmet inn og siden har ikke telefonen ringt. Nå er han nede i 21 leiligheter. Berner sitter fortsatt igjen med mange langsiktige leiekontrakter som skal betales, uten at det kommer inn penger fra dem som kortsiktig trenger hans leiligheter.

– Før og etter korona er dag og natt. Ni måneder med seigpining. Og siste del nå, etter siste nedstengning er den vanskeligste så langt, forteller Sigurd Berner.

Les også: Dette kan ødelegge mye av Oslos moderne sjel


Unngått konkurs

Den unge gründeren er betenkt, men ivrig når han forklarer hvordan han jobber med å håndtere den vanskelige situasjonen. Han vil ikke synes synd på seg selv, men det er klart at konkurs virker faretruende nærme.

– Så langt er jeg fortsatt ikke konkurs kun som et resultat av godviljen til eierne mine som har gitt meg utsettelser og/eller redusert leie. Dette er penger som betjener deres lån igjen så det er også en særdeles uheldig situasjon for dem, sier han.

Berner har også tatt kontakt med Oslo kommune for å tilby leiligheter som karantenehotell ved innreise til landet.

Fikk ikke støtte

Selskapet søkte om støtte fra myndighetene, men oppfylte ikke kriteriene til statlig støtte, forteller Berner.

– Vårt firma oppfylte kravene om minimum 30 prosent nedgang i omsetning. Men siden det var startet opp i 2019 var kravet også overskudd januar og februar måned. Der manglet vi ca. 30 000 kr i inntekter for å gå med overskudd. Og vi med cirka 500.000 kr i faste månedlige kostnader fikk dermed null kroner i støtte.

Han reagerer spesielt på at hans store investeringer i møbler ble regnet som et minus for statlig støtte, ettersom dette er en engangskostnad for hans del.

– Dersom politikerne skulle sitte med en gyllen løsning på hvordan oppstartselsksper skal tjene penger fra dag en, så mottas det med takk. Så poenget er at å ekskludere selskaper som ikke tjente penger i fjor, eller januar og februar, er en helt feil målestokk for å utløse støtte.

Les også: Full krise for utelivet: – Har gått fra stort til fullstendig tap

– Kunne gitt urimelige utslag

Næringsdepartementet svarer på generelt grunnlag etter å ha blitt presentert gründerens situasjon. De forklarer at støtteordningene har regler for å unngå andre uheldige utslag.

– I kompensasjonsordningen er det lagt inn en regel som gjør at støtten begrenses oppad av tidligere underskudd. Hensikten er at bedrifter ikke skal få et bedre økonomisk resultat med omsetningssvikt og tilskudd, enn de hadde før krisen. Dette kunne gitt urimelige utslag, i tillegg til at det vil kunne være problematisk iht. statsstøtteregelverket, svarer kommunikasjonsrådgiver Erika Annette Vartdal i næringsdepartementet på e-post.

Hun legger til at regjeringen siden mars har introdusert flere tiltak og ordninger for å hjelpe gründere og vekstbedrifter.

– Blant annet forvalter Innovasjon Norge ordningen Innovasjonstilskudd på 2,1 mrd. kroner som er innrettet mot utviklingsprosjekter i små og mellomstore vekstselskaper. Videre har vi styrket rammene for mange av de generelle ordningene, som etablerertilskudd, innovasjonslån og rentestøttefond. Innovasjon Norge har dessuten gjort flere endringer i finansieringspolicy og vilkår for å imøtekomme utfordringene bedriftene står overfor, avslutter Vartdal.