Før jul signerte Unibuss og Ruter en kontrakt for 180 nye elbusser som skal kjøre i indre by fra og med våren 2023. Kontrakten har en verdi på 7,2 milliarder kroner.

– Disse kontraktene gjør at Ruters kunder får et robust busstilbud som er svært miljøvennlig. Med et slikt tilbud vil vi få en fremtidsrettet kollektivtrafikk basert på nullutslipp i Norges hovedstad, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Kontrakten går over ti år, med en opsjon fra Ruters side på cirka 40 nye busser. Da vil kontrakten forlenges i fire år.

I januar i år blir det også lyst ut anbud for Oslo øst. Disse bussene vil være i drift fra slutten av 2023.

Når de nye sentrumsbussene kommer på plass våren 2023, vil 75 prosent av Oslos busser være utslippsfrie. På slutten av året vil det være så godt som 100 prosent, opplyser Ruter til Avisa Oslo.

Det vil kun settes opp ladeinfrastruktur på bussbasene på Alnabru og Stubberud, ikke på alle endestasjoner.

– Rekkevidde vil bli påvirket av flere faktorer, som passasjertall, bussens vekt, gjennomsnittshastighet, klimatiske påvirkninger og topografi. Leddbussene som leveres til dette anbudet, vil ha en batterkapasitet på cirka 530 kWh, og er planlagt med tilstrekkelig kapasitet til et forsvarlig rutetilbud, sier Ruters pressekontakt Øystein Dahl-Johansen til Avisa Oslo.

– Ambisiøse klimamål

I hele Ruters område vil det ved utgangen av 2023 vil fortsatt kun 42 prosent av bussene være utslippsfrie. Det er fordelt på 573 utslippsfrie elbusser, 50 fossilfrie biogassbusser og 746 dieselbusser.

De 180 nye elbussene i sentrum vil kjøre på noen av de mest trafikkerte linjene i Oslo: 34, 37, 54, 20, 21, 28, 30, 31 og 31E, samt nattlinjene 11N, 12N, 1N, 2N, 5N og 63N.

– Oslo har ambisiøse klimamål, og skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. For Oslos del vil all kollektivtransport være utslippsfri allerede innen utgangen av 2023. 180 nye elbusser i indre by bidrar til renere lokal luft, mindre støy, bedre komfort og reduserte utslipp. Ruter påvirker markedet gjennom innovative offentlige anskaffelser som fremmer grønn vekst. Det er vi i byrådet svær fornøyde med, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– Det er en stor glede for oss å bidra til at Ruter og Oslo kommune når sine mål om utslippsfri kollektivtrafikk, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.