SISTE: Etter forslag fra byrådspartiene sendes saken til finansutvalget, før den behandles senest i februar. Ap-gruppeleder Andreas Halse viste til kommunens regelverk for saksbehandling og manglende vurderinger fra kommuneadvokaten, før et flertall i bystyret stemte for forslaget han la fram.

- Vi synes det mangler en begrunnelse for hvorfor denne saken skal behandles på den spesielle måten man nå foreslår, sa Halse, som ved siden av å være gruppeleder for Ap også leder finansutvalget.

Ved siden av byrådspartiene Ap, SV og MDG stemte Venstre og Sp for å behandle saken senere.

Høyre foreslo at Saers skulle få en beklagelse for Oslo kommunes opptreden i tillegg til erstatningssummen.

Forslaget har støtte fra FNB, Rødt, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Venstre støtter imidlertid byrådspartiene, og sikrer dermed etter alt å dømme flertall mot forslaget. På spørsmål fra Avisa Oslo om hvorfor ikke Venstre støtter forslaget resten av opposisjonen går inn for, svarer gruppeleder Hallstein Bjercke følgende:

– Det er kritikkverdig måten byrådet har behandlet Clemens Saers på. Nå må byrådet gjøre det som er nødvendig for å løse saken. Spørsmålet om erstatning er en naturlig del av det. Så skal vi behandle saken skikkelig når den kommer opp over nyttår og forventer at byrådet har forberedt saken godt innen den tid. Venstre støtter Clemens Saers' sak, men vil altså ha skikkelig saksbehandling.

Aps gruppeleder Andreas Halse sier at Ap fremmer forslag om at saken skal sendes til finansutvalget for behandling der.

– Det blir debatt om det før vi kommer til eventuell behandling av selve saken, sier Halse, som deler Bjerckes syn på at saken trenger grundigere behandling.

Skuffet

Forslagsstiller Mehmet Kaan Inan (H) er skuffet.

– Jeg synes det er synd at byrådspartiene og Venstre ønsker å utsette saken ytterligere. Nå har saken pågått i snart 8 år, og en 8 års kamp mot urettferdighet kunne i dag endelig avsluttes. Forslaget vårt innebærer å gi Clemens Saers erstatning, og det er også det forslaget som har fått bredest støtte i bystyret noensinne i denne saken, sier Oslo Høyres skolepolitiske talsperson.

– Jeg håper alle partier legger politisk taktikkeri til side og jobber for det viktigste i saken nå; nemlig rettferdighet, sier Inan.

Clemens Saers fikk livsvarige skader etter at han i 2014 ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo Handelsgymnasium, og krevde penger av en annen elev.

Etter hendelsen har Saers vært 25 prosent ufør. Stemmen er gradvis bygget opp igjen fra hvisking til 30 prosent av gammel stemmestyrke. Den nå 68 år gamle pensjonisten har også fått påvist posttraumatisk stresslidelse.

Saers: Volden er et problem

Da Avisa Oslo er i kontakt med Saers, har saken enda ikke vært opp til vedtak. Innstillingen er likevel klar, men Saers presiserer at ingenting er avgjort.

Han ønsker ikke å kommentere innstillingen, men sier:

– Volden i Osloskolen er et problem som ingen tør å ta tak i. Det jobber 15000 lærere i Osloskolen, og skal vi tro tallene fra Utdanningsetatens egne undersøkelser, rammes 2000 lærere årlig av vold og skader. De færreste sakene anmeldes til politiet, og de færreste rapporteres til arbeidstilsynet, sier han og legger til:

– Lærerne overlates til seg selv. Jeg er rystet over feigheten Oslo kommune utviser i dette. Han mener det at han har fått medhold i retten, men allikevel må betale alle utgifter selv ikke henger på greip og kaller hele problematikken for en «ansvarsfraskrivelse».

På spørsmål om hva han tenker om at Venstre sier de ønsker mer tid for å behandle saken, svarer han:

– Jeg varslet om dette for mange år siden og har vært helt åpen om saken min. Alle har fått den tiden de trenger. Dette er å stikke hodet i sanden.

– Hva håper du blir utfallet av erstatningsforslaget?

– Det har jeg ingen formening om. Denne saken handler ikke om meg, men om et dysfunksjonelt byråd og en arbeidsgiver som ikke tar vare på sine ansatte, sier Saers