I mai 2020 søkte Statnett om å rive ledningen fra Ultvedt i Ringerike til Smestad i Oslo. Søknaden har deretter vært på høring, og NVE har nå fattet vedtak.

– Med dette vedtaket går vi over i neste fase av prosjektet, og vi kan starte opp med forberedelsene for gjennomføring, forklarer Siri Revelsby, prosjektleder i Statnett på deres nettsider.

Luftledningen er et statlig listeført kulturminne. NVE har av denne grunn satt vilkår om at masten etter parkeringsplassen på Wyllerløypa i retning Oslo, skal bevares.

Gammel ledning

Luftledningen er ifølge sakspapirene til NVE fra 1928. Den strekker seg gjennom områdene Nordmarka sør/vest og Krokskogen nord; fra Smestad, via Sørkedalen, før den skrur mot vest, krysser Søndre Heggelivatnet i Viken og går gjennom Åsa til Ultvedt.

Den er en del av den 110 kilometer lange 132 kV-luftledningen som går fra Nore, i Uvdal kommune og til Smestad i Oslo kommune. Statnett eier ledningen på strekningen mellom Ultvedt i Ringerike kommune til Smestad, mens Glitre Energi eier ledningen på strekningen mellom Ultvedt og Nore.

Ledningen mellom Ultvedt og Smestad er ikke i normal drift, og fungerer kun som en reserveledning inn til Oslo. Ledningen mellom Ultvedt og Nore er i normal drift, og inngår ikke som en del av det omsøkte tiltaket.

Bakgrunnen for at NVE har søkt om å rive ledningen er at nettet inn til Oslo de siste årene er oppgradert og det vil ikke ha noe å si for forsyningen om ledningen forsvinner.

Les også

Fikk laks på åtte kilo under Norges mest trafikkerte vei. Dette er Oslos urbane fiskesteder

Tett på folk

Flere av mastepunktene langs traseen befinner seg i områder der mange mennesker både bor og ferdes, blant annet områdene Sørkedalen og Holmenkollen. Det betyr at det i perioder vil være begrenset fremkommelighet. Dette vil bli informert om i god tid før arbeidet starter, opplyser Statnett.

– Vi har en ambisjon om å gjennomføre rivingen på en mest mulig skånsom måte for omgivelsene, sier Revelsby.

– Samtidig ber vi om forståelse for at det i kortere perioder vil være anleggsarbeid og støy når vi jobber ved hvert enkelt mastepunkt, legger hun til.

Før arbeidene kan starte, må Statnett utarbeide en Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) som skal godkjennes av NVE. Her vil vi beskrive hvordan arbeidet skal gjennomføres for å ta mest mulig hensyn til omgivelsene.

Selve rivearbeidene planlegges i perioden oktober 2021-mai 2022.