Nylig søkte SIAN om å ha stand på Furuset i Oslo for å spre sitt hatbudskap. De fikk først lov, men på grunn av Stortingsvalget og forhåndsstemmingen måtte Oslo kommune trekke tilbake tillatelsen da en valgbod står der de skulle ha sin stand. Dette ble ikke godt tatt imot av SIAN, og leder Lars Thorsen oppfordret på sin Facebook-side folk til å møte opp som planlagt.

Etter mye om og men valgte de til slutt og flyttet standen til Kontraskjæret, og bestemte seg for å komme tilbake til Furuset i oktober for å holde sin markering.

Furuset i bydel Alna er et område med høy andel mennesker med minoritetsbakgrunn og mange muslimer. Det at SIAN igjen skal være der med sitt budskap skaper bekymring og redsel. Selv beskriver SIAN sitt arrangement slik: «Vi tilbyr de uintegrerbare i Groruddalen gratis teologisk grunnkurs i Muhammeds herrefolk-lære».

Hver eneste gang SIAN holder sine appeller, dekker de dette til ved å si at de har rett til ytringsfrihet. Det er selvsagt en frihet de har, men deres frihet stopper når den trår over andres frihet! Den som ytrer seg har jo en plikt til å følge norsk lov, og norsk lov legger ytringsbegrensninger knyttet til trusler, vold, krenkelse, trakassering eller grov pornografi.

For noen år tilbake ville det vært utenkelig at staten og politiet brukte så mye penger og ressurser på at nazister skulle stå foran Stortinget og rope rasistiske utsagn mot jøder. Hvorfor tillater vi at rasister og høyreekstremister roper rasistiske budskap mot muslimske nordmenn?

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Ytringsfriheten i Norge skal beskyttes, men SIAN er ikke bare tomme ord og brenning av Koranen. SIAN er en farlig ideologi som sprer seg i samfunnet og resulterer i enda mer rasisme, høyreekstremisme og splittelse, noe vi så dypt har fått føle på kroppen.

Ord har makt og det skal vi ikke ta lett på. Flere av de sentrale personene i SIAN har blitt dømt for lovovertredelser på grunn av sine uttalelser. Likevel får de fortsette å uttale seg på offentlige steder med beskyttelse av politiet, for skattebetalernes regning.

Selv mener SIAN at de ikke er rasister og at de ikke går etter en gruppe mennesker, men en religiøs politisk islamsk bevegelse. I vedtektene til SIAN der de omtaler seg selv, skriver SIAN blant annet at islam ikke er en rase og at de tar avstand fra rasisme. De skriver også at SIAN ikke er mot muslimer som mennesker, men mot islam som religiøs-politisk ideologi.

Men vi som har hørt hva SIAN ytrer når de holder appeller får et helt annet inntrykk. Hvor ofte har ikke talspersonene for SIAN ropt at muslimer skal forlate sin religion eller komme seg ut av landet? Vi var alle vitne til at Fanny Bråten ropte på til journalist Kadafi Zaman: «Du er jo pakistaner er du ikke? Hva gjør pakistanere i Norge egentlig? Du er ikke flyktning du. Og så skal dere plutselig ha sånne høye stillinger».

Når du ytrer hat mot en gruppe mennesker på grunn av deres etnisitet, da er det rasisme!

Et annet problem med SIAN er at de også er kjent for å sende direkte fra sin Facebook side og spre videoer fra sine demonstrasjoner på nett som inneholder appellene de holder. Vi vet at ord har makt. Bør det være tillatt og spre denne ideologien offentlig? Skal ikke aktørene som driver sosiale mediaplattformer ta et større ansvar? Vi har flere ganger sett under koronapandemien at falske innlegg blir merket med lenker til riktig informasjon når informasjonen kan være feil eller misledende.

Burde ikke SIANs og andre rasistiske innlegg på sosiale medier også være merket med at det inneholder rasisme?

– Ikke møt opp!

Vi ser også at SIAN gjør det de kan for å skape reaksjoner hos de som møter opp for å motdemonstrere. Det er folks rett å demonstrere og vi forstår godt at folk blir provosert av SIAN, men det går en grense her også! Dessverre får SIAN den reaksjonen de vil ha når folk blir provosert, de filmer folks reaksjon og bruker det i sin propaganda på nett.

Er det ikke bedre å ikke møte opp på motdemonstrasjoner, slik at SIAN ender opp med å stå der alene og «tale til seg selv» uten reaksjoner som kan brukes og uten medieoppmerksomhet som skapes av all aggresjon som skjer rundt disse samlingene?

Hver og en av oss ta ansvar. Ansvar for den daglige rasismen og den strukturelle rasismen, ansvar for å si ifra, ansvar for å se hen som står utenfor, ansvar for å inkludere, ansvar for å tilegne oss mer kunnskap, ansvar for nestekjærlighet og empati. Dette er grunnleggende verdier som ligger i oss alle.

Når vi tar det ansvaret på alvor, motvirker vi at flere havner i en ideologi som kan få fatale følger for samfunnet. Vi oppfordrer alle til å holde seg unna SIAN sin ulovlige markering.