– De neste fire årene er det satt av over to milliarder til sykkelinfrastruktur, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG), til Aftenposten.

Det inkluderer sykkelveier, sykkelparkering, støtteordninger for elsykler, bedriftssykling, sykkelgarasjer og ansettelse av flere sykkelplanleggere.

Avisen har sjekket hvordan byrådet ligger an for å nå målet om å bygge 100 kilometer oppgradert eller ny sykkelvei i løpet av denne byrådsperioden. Selv om Aftenposten ikke har fått tall for så langt i 2022, er byrådet langt unna målet. Til og med 2021 var det bygget eller oppgradert 31,5 kilometer.

I 2018 vedtok bystyret Plan for sykkelveinettet. Det er den som er førende for hvilke gater og veier som skal bygges ut.