På samferdselsområdet setter Solberg-regjeringen av 2,3 milliarder kroner i statlige bidrag til byvekstavtalen for Oslo-området, som er en avtale mellom Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo.

Dette gir regjeringen av penger til byvekstavtalen:

* 300 millioner settes av til lavere bompenger for lette nullutslippskjøretøy og tyngre kjøretøy i Euro VI-klassen (de som slipper ut minst). Dette er en videreføring av et vedtak som allerede er gjort i Oslopakke 3.

* Totalt 1,4 milliarder kroner settes av til Fornebubanen.

* 50 millioner kroner settes av til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk.

* 350 millioner kroner til drift og mindre ivnesteringer i kollektivsystemet og sykkeltiltak.

* 150 millioner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Hoveddelen av midlene går til å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett.

I de store kollektivprosjektene, bidrar staten kun direkte med penger til Fornebubanen. 925 kroner til t-banen og trikken kommer fra bompenger. 334 millioner til nytt signalsystme for T-banen fordeles på 40-60 på bompenger og tilskudd fras Ruter og Sporveien.

93 millioner av bompengene settes av til planlegging av nye Majorstuen stasjon.

Håper på handlingsrom

Oslo Aps samferdelspolitiske talsperson Anderas Halse konstaterer overfor Avisa Oslo at det er lite nytt for Oslos del under dagens statsbudsjett.

Han er desto mer spent på regjeringserklæringen som legges fram fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet onsdag.

– Jeg er like spent som deg på hva som står i erklæringa i morgen. Arbeiderpartiet gikk til valg på 70 prosent statlig finansiering av kollektivsatsingen i storbyene. Det vil bety at det kommer mer penger til Fornebubanen, som gjør at vi kan bruke mer penger på kollektivtrafikk, sier Halse.

Dette skjer på jernbanen

Flere jernbaneprosjekter prioriteres også. Videre planlegging av nye Grorud stasjon og Brynsbakken trekkes fram.

* Det settes av 5,2 milliarder kroner til prosjekter på Østfoldbanen og Follobanen, som åpner i 2022.

* Det settes av 330 millioner til gods på bane. Videre arbeid med Alnabru godsterminal prioriteres.

* Det settes av 300 millioner til ny rutemodell for Østlandet.

* På Østfoldbanen og Gjøvikbanen startes det i 2022 arbeid med innføringen av et nytt signalsystem.

* Nasjonalt setter det av 930 millioner kroner til nye tog og å kunne øke kapasiteten i jernbanenettet. I Oslo betyr det at enkelte stasjoner på linje 1 Spikkestad-Lillestrøm og linje 2 Skøyen-Ski tilrettelegges for lengre tog.