Hvis Mosveen ser på fakta, ser Oslos velgere ut til å fenges av saker som å redde Ullevål sykehus, å få trygge fortau uten elsparkesykler og å bekjempe kriminelle gjenger.

Les også

Oslo sier ja til Lan – nei til Jan – og Guri Melby kommer som en rakett!

For det første påstår Mosveen at Senterpartiets oppslutning har falt som følge av Jan Bøhlers overgang. Jans overgang ble annonsert 1. oktober i fjor. I september 2020 hadde vi ifølge Poll of Polls et gjennomsnitt på målingene på 14,1 prosent. For august ligger vi på samme oppslutning, noe som er en oppgang på 3 prosentpoeng sammenliknet med stortingsvalget i 2017. Riktignok lå vi enda høyere på målingene i vinter, i kjølvannet av Jans innmelding i Senterpartiet.

En av årsakene til det kan nettopp ha vært Jan og Trygves evne til å vise at både by og land tjener på nasjonalt eierskap til naturressursene våre, kutt i skyhøye lederlønninger og satsing på et tilstedeværende politi med kjennskap til nærmiljøet.

For det andre kaller Mosveen prosessen der Jan ble foreslått på førsteplass på Senterpartiets stortingsliste i Oslo, for suspekt. Jeg var medlem av nominasjonskomiteen og synes det er suspekt at Mosveen kan påstå noe slikt uten å ha kjennskap til prosessen eller å ha snakket med noen som helst i nominasjonskomiteen. Komiteen ble tipset av fylkesleder Bjørg Sandkjær om at Jan kunne være aktuell for vår stortingsliste. Jan ble så intervjuet – akkurat som alle de andre kandidatene som var aktuelle for å stå høyt på lista vår – og foreslått på førsteplass av en enstemmig nominasjonskomité.

Les også

Er det «Fuck Oslo!» igjen nå, Senterpartiet?

Deretter ble han valgt som førstekandidat av et enstemmig nominasjonsmøte. Mosveen bør holde seg for god til å undergrave den frivillige politiske jobben nominasjonskomiteen og nominasjonsmøtet i Oslo Senterparti gjorde.

De siste ukene har noen av de Oslo-målingene som har hatt størst utvalg, og dermed best grunnlag for å fange opp stemninga blant velgerne, målt Senterpartiet til henholdsvis 4,7 og 6 prosents oppslutning. Andre målinger har vært dårligere, men likevel bedre enn valgresultatet i 2017. Det viser at vi har styrket oss med en av Oslos viktigste ombudspersoner, Jan Bøhler, på laget.

Les flere debattinnlegg på Oslodebatten:

Les også

Tiden for luksustog til flyplassen er over

Les også

Jeg har klimaangst. «Vi visste ikke bedre» er ikke godt nok lenger

Les også

– I sommer har vi forberedt oss på den kommende revolusjonen